Skip to main content

Full text of "Liber Thesauri de Arte Poetica Syrorum..."

See other formats


WIDENER LIBRARY 

Harvard College, Cambridge, MA 02138: (617) 495-2413 If the item is recalled, the borrower will be notified of 
the need for an earlier return. (Non-receipt of overdue < 

< 


; 1 FJE8 1 OiZi§ 5 f 

■AAAAA^VVVw Thank you for helping us to preserve our collection! m J ) LIBER THESAURI 
DE ARTE POETIGA SYRORUAf 

SIC JON BE EORUM POETARUH YITIS ET CAEIIMBUS 

PER 

P. D. GABRIELEM CARDAfiJ 

MAKONITAM it LIBANO 
ROMAE 

EX TYPO GRAPH I A POLYGLOTTA 
S. C. DE PROPAGANDA FIDE 
MDCOCLX.XV. <j,*j Uf .jLlx^Ij jL^'f . jl*^f ^s'cUj ^jL^jf 

— .a^w J-OjAa. .jJiAaJI' «jj U A4S .jAAiJt iXoJf Jtjiu* 
*. — <j[ ^jLcS . yU-e^f ^~>\jXm . (J~JjmJ\ jsJu zAx~b 

^i-iNj' o-j^* 3t . e^LixJ^if L^Jf (3^S^J ^} L^J Iaaj"^ ^xJI . Cilijj j 
. jX*Jf jJ-Jtf fcLsbf ^fcijj <_jdjf .jjusjf j»cLw! u-o f Jj6 

. 'yon 

. ^ jAJsUi^ ^sj . *A^3J>* SXlttA t&Jjb . &JjA.iJ[ 

jjj.3jjtAa.xJ qLjjmJI Aj&JSj ^.A^a. (_)LcOf ftXdi J> jJ==> if ^ ^if Jf 

tjj-ssj i^jLxXL'f faa (jK 1 UJj . Jjj| o-^b . Jj^J' jS.AXi.xJf . j^jL j^Jf j*IaI! 0^ <JJi J.js > Lvi . L^JUiX^f j>jlx. 

&A>UJf jf>Xj- . I^LjOOuJ ji 'li, q]j , KjviiixJl J**X^f 

" I* i s >. * *• > * k » >- rr »«■ I ~l > 0 «-SjL ; (-.f^ict |JXjk2< 
>£US..QS (J ^2 : )._J CSiS, sXy . oLaj^!? tjiUatj L*j sUiLaJf (jjjju Lca-)f fjjtaj L*jjj 

j.jsLiJ} 

L|". .0J1 Ul/A-o *£j.SjJ <yUJl JjL ZjiXsiA* JjVf 0*^f'*ft'*-* O^ 5 

i >; i^. . <_J^fj j^sJf (J-*f i-AA-C . ( _aj!>JJ[j jaJ! y-4.j'f _»J2> L^o Sa^s 

(jL — Jj,A»,Jf iCcLw . y_y>ilf ^a_CJ \ c_jLaJ^ ^jAjO sj 

. ^AjS3\ <t^«J L-sJj^ iti-s.^! yf JLwf . (AJj »^if jp-ika-i ^^io 
(jf XAjL)j,^Jfj LojaJLj iCsjxif J.^if y.^s *aI.£ CJ^ 1 

^.j,s.Jf j, £ UJf JU' 

I s y * II* I 5 1 * * I " 5 ll* r 1 s 1 9 7 
|0W ^5.* PO |OT 3 190% — : |<>5- -3 Pj f.™.iO|s h— J 'I f" w/" — (.V"*' , -AAJ t * f v . c. ' i * i I * ^ K ^ 1( * i f \\ r 9 g i Ik' * i" .* * n * s ii ' * •» 
|fii«o.a.fcl ,-»t-:»!o : |La.»» jji. ^.Ofcjoio 

I La. — a . v.Lj_«..L/ «Ao.a . (Joas &£>JSa» ; \m°l.i ^a.^, o/ 

^ cT y "v *" i s ' i * >• , » r >f • » v 2 V ^ii 1 1 t s 9 y * i. s ^ 

AliyXif 0j_Jf !^ ^ IN "O.AiO 

<,ijLuXif (jJjJt 1^ £1 X> |jL_-«l^O ,£ 

Jz^Jf Oj^if 1^ ^.*.aS |K* — «al.io V 

Jj^iJf oi^f 1^' • :L ■'^' , — ' tt * So — 4 

^.J^J; !^ iol'r.xo.io \h. A>OJt^« ti 

y.^ 0.4 . Ua.^ &i==p. iUjUJf »Ji*Lci ja.f j if^J tXSj 

U=y.J J j.sJ^ . iX/^^aJi^ eaLuijjLw J,AAAa. 

,s»». , i * ,)J » ,? ,« * ' v s ** 
).aj|o I^Xj jiWsoj ovioP : \.+J)t (.iscuS o»-X ^»oal . * 

OS.. * '1, , »»» » • * > ,, .»» ^ t *^ih : Ml^*, ^L r a a l°>- — «o ^ — visile -O.-.'.j.i, 1.1,/ 

* * r * * * »■ * 

Jj, ft/* Jj^U . oLjf ijsiboij j»jLeJ (jJUii : u^Jj^d t ^.r » * 9 * » * » „ r 

«*■ — iojoO* If » jj-J IfUo ; (. — ju, .-»• o>ms» 

■■rr -y » * k " x >" , * ••» - • r 

**»a-** ««»t~S» ^OVAS i\^,Xof. ; jj^— 4 j ^.ji.^> 

r y y» r « r # • 

t s 9 9 * * vl ' " 1 ' 

I R_:o y ^1 ov-io Lj 

, K s "* » . » ^ * . >■ 

I i\, ,i.r> Q X r" Jj J\*oo<» (j**^*^ ^y^' J^-^ 

. s r ,9 y y K .9 * i y • r ,* ILL / / / t 9 

i^^o ^T^k 4>*o : £s £^ ^ \i 

\ ,e "' — : »«o_i^ (^i**,, . (.so,*, "l^ *\\^ >-?>-» s y 1 y 

— 0C*\JX.X • „ aS-J 0/ ; AS vi.Jj r a 

«— 3)L&m O^-S : si^j ^_ A Xoi-2> ; (.AS© ^ So r ^ J ^ yOO>«-^3 * 0O*t&$ f 

1 * * * I,'"" 

.» f-r j> » sty s >- It "» x » ».>- » , •» » . s y j" 

» . > »-* y y " + r . » " r , r 

^ i if* t r ' " * r i ' » » ^ 

' r i r r t ? " >■ >• ..» / . ,* y j" 

A— pk>L/ ; . ^5o |ASQ^J\*< ; J L < — r^^/ .J ■/ 
4 

^OOj-CO-^, I ^ OV^ly OOCT O.^ . ill * ^ , » 

LT^' Jj* . -t'o ^ pL&f Jytj .. - t " .. i. i .. + » 

j ^ ^ ^Ls - ^ yi LOU 

r »«„ , , liS . ^ 

■ j-^Mt? *jLoj ^^Lt ^L==j • LLj! ^AAAjyaiJ! «J Jtib y > » * >.. s s | S ? »•« * * * ; " 

v« jocL ) ov^»*j Ms : ^.■-^io? ^OoV»3 ooi \/ o 

L^ajf &JjJLf^ , 5Cjjj.a^( ^Liii jLoCc? jjtj . 0 LcixJ[ l-*^* 1 " 
I «0 ioo |. — ; [ i, I >«-2> |o% — Ss. ^oj- — . C^^xlf y-yC^!j yJ^L^Ji t^b^ ^.AtA^s jsJk}\ hj.f^ j~s4 - 

^ ^ J.* o^Jf *^U3 j.;v^xJ j.^X*JL dj^ *jU 

iJjj—~ J ^ -^>^L 

9 9 i! 

: i— -x- -:vl../\ 5 . f. V is|» ^jj^o (. JOt -> . i -j ^ " ' f ). — i^-^c k=^; 0 : _i : s Leo; Loo. JS^Uo iJ^.o . U« kJW bJuS t^&i 

I r ! * l" ' " > - ' * • .. / 

(. — *- >r *> (. — 3^ ^—^.e-c ; one ii._Joi.5c [j o. s ^as ^^c- 

dll^, V \.-L^ . ii \\ u .^ ow i_: 

I ^ . r l ^ ^ ^ 

1**1 fr " ^ *>• , » '7 » , s r >- 

La.~J (. s,,). o 0 « . j. 0/ -—bo I;., j^pa. 

1 s 3 * -! 1 " * n s , ' * * A y r y •» 

* * ■[ ■» f " y ,, ' <- \\, *■ >•• » ,9 4* y *^ v *' 1 <£> 9 y • - • • 1. 

y»* 4- y 9 9/6- 9 9 * p ^ ' r 

■ 3 ? 0l *v I- °» Po—i- y \\ f y " y n \ y " r '' y.y * -* 

I 5 s i S>S* l'*''v*»- S 'l*i** 10 16 
jLi^ : ^U.^L 1.:j , j9l^j j^Jf sl^-ii. jjL- <J- £ 

1 I 
* ' *■ r 9 9 v 

j 'I \ ! * " [^wjiX^^O ° 

|\ [r ^ ^.0 o|Lo : 
y 9 ' 4- » . 5 •* 

Zax^' ^.aJ L^l=,f aii . ljUi,f 

iiiL^x^-« iLj'i Jjjs'f LaJ^ . L^JiWj JjftOj L^U-i j'^f 

J U ^[5 ^jLA^^Jf A^«Jf JL9' . j-^-cj t^ 3 --^ J--^ i>* 

j »jf f i—J^j ^Uiij ^dJf^ %| ^ u? ) J^'f 
tAAsJf _,U-f aj.aJI LXg»Ji of ^ . ^y. i^^^ 

y.£ Ja*j Sj^aJ^ ii^^j J-! by bj^J • <J-* (jhV^ 

Ut, bjj j ^-si evj • iJb^lf L^^i f^f U ci . ( ^ ^ oUrfi ^ ^ **«-H= ov_X v.cslo HI « (.—is o w^—lLif ^jjjf ^__jL^f v yLo w V yLo ^JuUjf ^ 

fj^ f c>^. uII.~C 

. tA^Jf oU JuJJf ^.i f^U . zJxi V jjGf 

. JjL-uJf diUf vujj' «j-3L. icj^w. £* j*j .^wti 

. O'l — ■iU-f ^c^jj ^oiif cjLdCJf jWj- 

. r ij|,* 0O r (j/ i 1.*..-** 

fcU j . y*A» ©,lj yjfjjfcj **joJ[ i^LaXLj (laj ^j'bj _^**Jf 
i s y « " if it " >' *. y 'r* 12 4> » r * » » + 0«— * K I _a.a |jo.__3js — i.^ _>a™i, Po * ' f ■ r 4- „M Olt — & p Q [o> otJ._s >«V^o oot £u)s *7 * f._X*9 ^ACu^h ^(.i. OCT »S/ 
I 9) ^ ^CU— ^ f«. ..^fl.Xl9 tM«D3 

HnB ^9 ., Vl\Ll9 

-fN^o] o a.__*90f 9 r 4 y ay y y ^ r ^ y 

OtO* <JS}-a^ y y * . £ r 
jf ? K r II koj ^ : -- 8r _j r — :/ . u*;/ a_.£U 

)-«jo» ovi>, oow. ■ IK, «... «... 

I it — m — .a — 3*i : ^ . ^. ^ 0 ^ 

I * . K * i » , s i. * y > r 

(. oo*a ^» | ooi : J. -, 0 . );. = ^.^ 

I s S l ■ y y , * '-*r r ' * 

y-*j( y._^o : |<»>. .^.j. ^ . *»L )J 

I La. L.aj7 3/ . ^ . L ov^ 14 ss * y 
j L J. J*2L A, 1 »» ^ — « 

j S L ^ 

. 9 «r 

M 1* ( iX—n>i&> lu_ 9 * 5, . .. I* 5 >. 

9 C " " 

r y ■ $ 

|ij 3 (. ^ 9 9 

7 ^ 

* - > r 

,00.1 

(. — — X ©ipoj ( ■ i * x * |Lo_ y r r 1 

H n — \ ^ N ( * * 

" -7 j. nx JQCT *|"^ 9 0 * A *>* 

y y 9 y s * 

^99) CU vfe^s wuii-i^^ 

1 * 1 if 5 9 1 

" -7' y «» *j ... * * J- I » * 

j._i0CLS V • - ,.2L_i. t _X "J 

cw* 

-^5 en ^ / 

> *** 

-i — a — jo p->/ - ■ 

>*---■• ...... - :• : ft Oh- » r y r— — — • t 

., ■» J- 

» • s » 

— — 10 0 

, * ' * y y 

It »" J- y 

V a ^ 1 i._i, s 

y y * ^ 

, »> y 9 

V — » ' ytf, — £> 
J La — iL 3 yo^, £ 

* >- " -s, 
<*cna, — — o 

' I * IN* 

s» — i | $ o.-.:» (.3, o ' 7 ' 

»ii->Sl.JM l£. »j/ P, 

\—~a ? i L_s/ 

i ■■■ ' ' 

< 5 * j r 
|i - ~. '-. , 

■ s s f 

L-'k~ 5 L-J./ J _\ £ ss „ . 

( s,: ysj 16 | La,- _i>.S fiwT^ tie * * » y 

I CL— J— US— • « 
" ' 7 O — J.: ^ ItLJ- * » y 
J^/» L^^.So 

* * s 9 si s I t 111 1 0«v£ Mmsws2i3 t ^ I \ \.SX> ) L o loLL, * 4 y \\ r ) f cn • » » * ^ 

G™™SW f>A^tD 

^ — ^» > — • / 

5> S ?i 

fiTl * v $ ^ M y y y p 1 5, « y y 1 >, J' i^tw / «>>>._£ r s a I s " 1 

cn I e._2 sb 

' s » 
o>i .Ul \ OVA A i, j 5j ^- ^5 

<t- i« ©*ta— -.a« m .:&qq [.. ■ r 

: =>ly |Ja. 

I • ' , > 

: f" 00 -*^? i— *.o; 

: * — a.*,, |il(._ ao 

■ - ,s 

: — soilylLy-j. — is 

y y , * 

: f- ">o/ 

» >- s ■>■ 
: js.__,3, ? 5 U.j>.i.„A f $a (La. 4- 5) v 51 5, I- I— j/ i.©* ^ J .A^Oy 9 J" 9 r r 9 9 4 * i * '"^i^f °* 

\\ " ^ * " * 

\&.£o ^. ,-*|U|o 

s Q._a..i._J.!\. j (lj 

• ■ : •' 
^. Jll (J , 

v.,;- , > * 
„ -i^c : ,,5. — , (.J ;X„M _^>- 0 «=J O i. V 18 I A 

^-^5 ^^^^ j^M^Aj ^aJ^ . ^^'f^ ci'^^f (J^-^-^tj 

^OjL' t_jb;/^ i/vjljj^J' iaJJf (j ^-iy 0>-^' a |>- c Jjfj"*5 ts^^"J"*" 
j^iN^J 'ij,tJ'j iu*a.s)i \ .J jjJ |i *if O.AJ . LcjU iv^Li 0 ^ iS^'^'j w>. 1 is (._SOoiHJ 

S A 2 >• 

I L a.—- . —J — cn s T 1 " 

f— *i° 5l "r y 9 5 e A y O^i iiiiiii^ 9 j 5> *J S 

J — i / 1^. — ^ — ^- 
r ^ y 

*K ooti^— j/ 

op- X r 

5, _ > 

* * y ^ 

r * i s * ^ — — «./ 

e». if a/ 1 oo> 

y 

\laJx>i |Lt.__a._ -is I? s 9 0S —J It. — 

r ,9 y 
— 2> (si* 

r * i -3,1) Vo jtL_^ ^ S8 

y y 9, Ti 

r y " y H 1 21 Iff* j — ^ a<So o ct — ^_^^^o CT 

ays * 
f.— f — o — A_ 

s r 4, % low ^ 

«ctoct — la^*^ J ji.5 

r * r » 
^— ^ *tjuO 

? " I ?i y 

S y- y •» 
(OCT va.*j i j\_io ^CCL TX£SS OCT 

s » y y 
I oct ovj i~L j-_s 

4- 5> y ok* 
l>o>j_ ■ » * if » * 

I Loow, . S 4 4- 4- : joe jjf ^-*Ajaa._./ 

: |—4_a oo£s._i,_, 

; * 

: oift, — d>o. a -, 

I s y % 

: ^(— - «._. O !._.«.,. ,3 I 

: l^-^—a ^ , 

* y 4- - 

, s i s * 

: »• — .^^oot )«.^._« 

s y v 

: oi/x — i. s0 / uot J \ r i 
•ft—" SjO).— => 9t Lo 9V JX— * | — t — ia**e— 
i * t * ' 

s * » . » 

(, — ^o._X„^, o/ 

y, > - 'V 

5 ^ 9 r 

f — iQ * y » 

..„X..^i..,joi\_. •..-X — X^e OCT r 

lu Is© )._X_j>.„3 »3« "=! 5 | — ^J 0 ' %^CH3Tn_tf-^0.&j^^V ^^^^ '" ' *_S« voa uo o oi |0J0 o»_ OCT 0O1 r * \ i r 

CT L o o»— -X| — 

g ^ * * 

I L^^K <3t — WXLaj 

j » y » 

| o ct j._.'ji.„_xLL 

» * y 9 

|Ljo( — , — .^.=> &\ 

\. -as o la. j 9 r 5 9 

©en |c««.\ p-™™,^™^ 
5 ^ # 9 j/ ? — a„ix 

y ti 9 y 

» " y r 

|L| ^ ii- ; 30 

* 9 9 ^ 

* 9 t, *" 

"sy 'J v ^0 f r 9 y r - 9 y 11 * 4- 3. r * y 9 p 

J i ft. 

I ioo.3 001 

s y " ^ P C * y s y ,f »( r . ' y 
l©ti_«3N iX_t.*4$ JSw^__v© 

, » » r >- « r J 

L„_-___0 (J v^-^O Ak__*__.,0 

s- .. J- s y- > 

!,».__._*, |J _, 0 

11. * 

Jjj-_.o)-_i **oia2a.A*f jj_.i_j 

0 i." *» i ' if > r • 

o>~a> |« — Oj | — I — i,__i,_lo 

r " " " K { ^ I » 

f,» '> » > >■ s 

Ho — o^_al (J 

f s 9, C ^ n 7* * " 

| Ot X\ *| (.V/ __^), 

n * r • * » * 

i? » * , » * ,f * 
It-*- joa— _ 0 |ov__4J „; _ . 

* » 1 ■ *■ y * * 

^._x_A__j Stv._jP . 

1 P" y * « y y 

~__..a^e _«__,_.5o |.s.i_.ao 
,x * r i ■ * y , 

if * * r ,s 4- ^ 

|i.o_a — *. — a — >j.__>. ja_„/ ; 

' . <T , * >. *■ v£ 

*•__> (._„_j|^_i_ ^ ; 

* r r s s y u r 

. OKS^OI.— => (.__,_.>;.__■ m. ; 

,».;'• » * * f, 
p*/j «. — _o_v, __»• ; 

?- y 

»~ieiJ\— a_,^. ; «io 0 J._iO0.» s ; 

II ' *■ . » X . » S 7 

M.__i_ — a* | ^ M _ J p 

— U |-_J i/$ * r y s * * r 

V*OV — •>!■» ) 30) >*.__»_A,0 In" * *" r i "* ^ y * • y t, \ * 

y -s 
-3 — *,« y ■>,' $ y p s ^ 
ww__._10 (__», ■ v j 0 

.s * y ' s * y 
Y+ — (. — io._s |e».J_^ 

S».__AJO f |f-»^ — >} Q._ii, 

r >. * * y 
^oicu-sc^., ^»x«._.», ? \il__ r0 

, »" 7 r y * * , 

I— _-j / ; — ^ K__ ,._. a_2_>, 

s 9 > s > s . * 

* X A _« |oe* ).„j_.A,y f.__,|j (_Soo_. O^A| ).__is 

i? N » . r r 7 » + ,>i 
I < "Oft-*/ j os»,_j/o 

( " ? I 5 * i " 5 ii 

y y y i j »- ? 
Xs._c_c_j 9 f,x„a._A_Oj 

* 9 " r * 9 

*|— JL—A. -fc, j ji ^,JKr Q _,J®. ( ™_jPo 

I ' - y If' N " " * 

. 9 t . * ^ Kk * 9 

f._-._~ft.i^ t>__» j o j ^™_00 

f— ^* ^_^/\____^ ^-.ioo 

,5 y ^ y ^ y si 5 s s. y ^_ v. y y r g * y 

* f *' ,y . 9 ' » > ir .AA^«_iO ©)__■* 

wo ^oo^ ^,3) 

|«._i,j . J f <S>._J^ 

. » * y * „» r 

| .jLy ^.iO._A_i._^S 

' r y » s » y 
en.__v iovxSoo 

. ' « r , J * * y 

f iQ.A^..^^^. J,^5_^e Laio^ 

f , » '5 s ^ 
I j — ®i L_ios 

( K - " ^ ^ ^ 

I * f-i « j- .^i=f~ Q._d0C^^ 

Y l~A_3j |j0.__._„ 0OV_S 1-Aa.Jj o»).»*ii_B (.x3._ii > a« 

y r s * 9 4. 
f J-»_5 ? |Xa-_ji po_A_^ 

r s * 9 v i '» 

0CT^-X, C 1„._^0.A f-J0O)9 o»^i.«A 
» -s s, * y 

, > f >--j >- » 

H j i ^ u< — jjj ooi)._._i__«, 

» r * » • , , . , 

jiS,__^._*fi_ M s ©v. — -.S. )f*^_*b. 

,y ' * , s >- s r 
ooij-xS-Ao,. l_»_-jj|.___a._j 

|W ^Kf-_H J-* (.aa « fc^^OWS 

" r .", , s •» ii 
^* — — sLL* j y cn — ^ ow__x 

s, yi- ss A « V I 0OT — J? «. — »iX_^0 (001$ NX_S . » r * * y ^. ^ i B @^L_Xa.&9»_S j i__.A_Ai._lh/LQ 

<*>-_>,_oo.o|l._Aii 5a_=> ]o> OlLO- _._. ;(.__., (.„j_._.,; s 

, * r *. i 4. > !&A,aJS «_.__._, |jo>w-^_> : |fi_.__\ 0 __io L^.__i_j ^/o 

S> i & 
il ^ f " ^ j 5 

|Le.jp ®».„_.io w.sif.__A._-_a.«0 

5 S » ^ ❖ ^ ^ 

J„A.,__«3©* ^O^&X ^ __^^_J9 

X-f ^ i 4- 'y 
oi.^a,3 oo^^ 

5 " ^ 5* i s f 5 i * ^ * s f * * 

LOCI — Jf-^O ^ A«301 I §0! 

*. * r -s x " 5 

i i * - r * ■ » if 
^ ^J^ r ( ) ^4! ..." , v - ^ 

ixr ^ __: . u-^L___. ^__.j 

-wSjJf J tU^i" id** ^ J ft J^ ^ : t fi - [, J~ sjU, 

• ■ s ■ ■ | JCUi^O ^._^L^iO ; jji. I, (j__._» 1 ^ 5 ^ S 

J j>- y s * 

_„ C s ^ , 7 *' 

N*©so™saj — ii§ }._j 4 — *j/ w^.~o 

■n. ^ • J> J-' »s y (._ia_D|« V iu/ s Lo— SoP ^Oj io 
iV> s s y 4. r 

»-»| ^-A.^_a» CLJ iOO 

p ^ ^- y * y ~* 
V 3 ^ |£\*_io ia^jJLj 

IN - * • * * ! v"'. * ^ M 1 cnlX^ l. y v r f 

^ * y * 1 k,>y 
^ » \r ' y a 4- r 

^_.d.^j* |__/|jL-_l); 
^t— — -»j |U? (La- — —is soi j 

I J V-" }J ^-^K fiw )(. A^-^JO iv__L__0 

r.. 4. « y * , » 
9 S * y 

, , Vf ,T 
-W> ^_io oL/ 
" * •-? 


# i * 


1* 

sy>»/ lo<= 

OOO" ^ , ). — »-aSo 
- 

■- ■■' - ■ -- 

uV. £ — 1 — U/ m iBSl! cUjtV^ j-cLi. itius. J» JUj JL>Laj' &L«^. KaS ■ ■ - ■ ■.■ 26 2 y * up La,jf Jyu U-aJj 

"V_ L. — „oL/o ^rio* 
F4 , $ y y * s y & . 

|^M.a* 0^..v|0 1^4.)/ 

J y " y * * y 

» S a * * y 9 -fc- 3 t—j- 3 v-^ y , s y $ s y s 5 * * r 

* y ' - j * 

,« * s . . s * y 

» * * a ji * r y y • s y less (._jOo» (._a_»,a*, ^fc — i. y J» S ^ ay y r y ^ a y |£i — .iX — ~IN. — = po );.w_:>.o 

, > r 9 

I toa, t |Lo_Vsj 

r " «■ y y s *» 29 
y y 9 y 9 9 a * 

ay/.* » * 
|ooi ^_s>^._is IK^saX 

i r a J y a 5 * y * y S * * 

4, La-*>«-=> I Lo.\oiv_ a a y y , 

* a r 9 * a s 9 3 y a s r 
» » y s * ' y 

-i. — illo \. ^^,^0 
AAA-4U.J 28 I^W ^— i 

-y * y s * . ' r 
I* 
y 4- s y » * 

S| _i«SU._<J ^ a 9 y ^ r low s y ay j'j > 9 4- s 14- a * ,1 § a , r ' a S a F 

— ^^4; ■< — iff' 

» x " a * » y y 5 9^- a y ^ y y * r . > * y * . , * 7 eL s 'V 
"J y y >• » y ,» y y y y low \ji L_«.,oji; (La. ILL (.—Asa — j&a 3/ li'olot- -j._i> |.i>,j lJ.a|o 

lootj T— "~ 

\ — '?> °>- y y 
>■•«■'» s y 
&.2L J T- .^4 m 3i; .Ha ass. >*.X. OCT 
— . a/ a 14. T » 

& — ^A*, I lo.~,ia 

s J" y- ? 

_=< &, < — :»/ 

./ ^_ >U 

— V 50 3/ 

» )- — -'/ I- — =1 

&__io>.__:3 

y s 9 y T-^ V I — ^* 

L ' - ■* jj 

, * * y 

' | JOI ^ ^ioo |._a*.o, (.so,, 
(. s >5 (. — ioao -bo low/ T- 50 p. ^jLa^^Jf Sv^=3 i . ^.J.U-J ^AA/y (j^fcij Jiii Jj^.-^i ^a-i jl^J ■> or* 
/ 1 => >J.AS 2 * j> y y .i 

.3 O_»,£S.sL|0 ^ — ^> «; — t^-^ 

s 4- r y 
» y * y r 7 - » » 5 OOI y ^ 3/, »a_ --. 0) » |._bQAOi, 
L, Sue <3» 

» y • s 1 

* y » » 
— ^ j ^©l^-J 
0. S.J. a !a\ 

r \ *y 
t W ^™«os 

rr . > ' 
» * * y 

^ *j_ ^* r 

* * ^ y 

mLo_io (. £._Xo >■>",» i 

.j — uAJO I j Ol JX—i 
It' * 

I La. a. ..I Uv— x_l. iu 'J- I- <■ ^— O 

„y J, * y . o£v . / J. Jk_aa.3 9 y (., i -i, i.0f.AJ0 y r 

-4* SO A. 5C. 

Italia * • r II " 1 — h— 
> ,» * 

I A .XS, 

— ^ uiur 4-Y ^iX — * ) — x— ^ L < hi; 7 I s '. y h =>/ 'SOji- 3 

i r s * I—— *5» 
-■■0c 5-0 (.Sfi..»..Do .ill IV- — ■=><5 Ss ^ o/ 
» * » * 

£v,Xal, a\ 
(.so N>.i. ys^sn 

. * > s r 
looii (. ». 

' i * * 
| |owL 

» » ^ * 52 — — f L-...^/ Q 

I ocn/ f. — a,ioa\ 

9 * S In 9 

I *c_ — f.™^ 

®* — «^iiLj •fo„ r ,o 

y » 

° J" ^ 

^ — 1 1 y j-^jsLi^* § 

y~ — 5s % — ^.lu^o § - ^ ■ S y ^ " " s ^ r 9 I* 5 * I 

1 r * r i r 

H — Ofe™^/ ^ — / 

J. \v»_^ 

f 9 ^ K 9 r [J — '? 

55 * r : * + ». 

L * * r * f I • f 5 S 7i I I I » » O €K | ocn/ ).— ____j|o 
,9 9 -,r r 

J / j OCT «t 

■ y ? X " j * * * x . * 

I i- — Uo 3/ (MO Oils, LO [.WO i. ^ 9 
\. — A^JVx (i^ 

[■i i ** 0 5 0 o en 

U — =» liU — => 

K [•+. J 

»CT0 39h f-JOvA^, I — .,« fl i^, 00 

uCTCL i Jjaj w>J\So|J; .JO10 1 1 1 > V 
y — ■ ao - — liUo LkJL 

<*J / ^o«JS .«\)o i fit J.»o.so 
"X * y 

^cu_-£> ©**a.S™i $ |^oo.So 
» » »" + t r » 

> j> -■ 

Q) •' ™ ^.^d IM, JL3{ 

> y ' *. y 

jo,/ (. — *J Do |Lo .p 

" * y ' » f » »- 14 |Lq__*. 42= -£u|» I-. 
s y s s 

s s r ). JO> 9 s * y * l 
e Ot e $ 0-*a^, ^1 ^ I ©! I O I OCT k&ji^,^, 4> 
"J? 1 1. (V_AJ / ^5L_ 
J ,CXOO ^ ; ^ si y 
]•- .- A — j/ (oCflO 

1 LO > Q^nX^fiO,-^, 9 (._— O '»' CT ^ \3 0 

)•— — » 0___ ii, o CT 

4- " 

i 5 * I * * 
y r y 

it* y 
l to. — u. — A—Aiaik 

i ' s 

^.__J OVD ; / ( \) o 

Q>., i » ~i 3 Q; Ni, i,, 

L) io jooi J I 0 | Q cn-> 4- * » » 
cn. — &l y * y 4- SI S " 5i y y 0 Ol m*.A^Q -0 ^ 

J s .s 

j— IOh_S OCT >3|« I- 4> IjCT SO — -X* ? AO kl^. o/ » » * s 
'J hli I—' x 

J-' s 4- ( s * ( 9 ■ 57 y y y (La JX^ v*O0.:SQ^u. i 5 s " 4- . 5 9 " U ^4> : y y y 9 
r )*• r 9 9 y 4 si luLoj y^ • "9 4. 

0 IK 9 ' * " ). 3 O $ ^K> 

( 9 4 * 

|«w 0 f OV^>, CSV* 9 

9 r 4 * 
(. — in. L a_io 

55 ii 

i s >" 
I ft. ^„il io 

' * 4- j J" «^ — ,a3 coo N^-X-^ 5 4, 9 r y r 

j.— ? y£t Spj 9 4 * 
-J ^ CAi Ijoio J i V -J -1/ -j Jl^O S I- ^iOj.^ 

iJjAJ (J} <j-^ 9 * ^ Jl ^ 9 

{-I iQ AJ $ v*f.^o ■' *l I ' I 9 r 
0019 (.- !6 ( s 4- s> 
j._x»a_— ioj 4- 5 4- .5 y " > ' y ■ p 

f-i-jl, ; £l i,io o 

i * " * «r * » 

y y ^ 9 ' 

y 9 « 

» y 9 4- y 

\£& 9 0 j 01 ^ ct clj ^^m—^ q.„.,„ noc> o 

* * " * 4- * r OW 0 9 y |i ** — — 

j- j/ ^0|j 0— iOji 

9 V y 9 9 4* 9 

9 9 * r > s 

J 5 0 ^. ,^.^0 ^ — * ^ 9t 

>. " > S ? 9 4- * y 4- f 

y 

f" 9 4- 9 4- y 4 

y y 1 f" r 4> r 99 * 94. 
cn^, ~>090 s 4 y y »• ,,' ■st * a ^ y 9 a 4> y 
OT-.i. — ,^aACLO us« l\d jo.***© 

9 y4 a 1 J y 

^ ix»a* j i- jD iX^o 'aa.ACs 

»010f<2i.\^ OV^X«w OCT ^f-DO-JO 

» p I a »*io ). ■tt.S1.2cl 

y f 9 r 9 9 * 

} _W (. -S— ; 9 ). J .^0 r . * y , 9 J j 0O1 9 p3 0 IK I 

OI Xioi.3 j.i>.|£\„iO} (.ioo 

9 r 9 . ' » 9 

K ^5 |L».^J>. — \. iojO 

94- > ».j » r 

94 » * , 5 > y ' f ' 

> 9 4 * 9 9 ^ ( => JN — 3 * (. »~^3 r fl 

fc-— -i~^,n *--7^-| ^i" ^_X-> ^.^_.-A>^>3 p s 39 I £\ s'ja 9 9 4- 
— >f OCLA* Si 71 y Off l— S. j.S> ^9 

l—Aiia J 

• * " y 

|L_1 ' " 

* 9 y 

« |" t SO | JLjia. 

s r * 
|£\._A_«.j (J >.N^s 

=>c J ; f cla, «^ 1 1 © ^ , i * ' 

Ol => I «- .**J 0 f, 

* r L • » 

**»■ — *»» (■ • »-— —So ,U — s,:\ \° —3 iX.j&.jo •IN ' 
-^Q jL*.N iCQ-J , , 

V 3 |-. s. ! *-wlo ol *o fx*. ' r 

|«.o»— . j—io 

s 

Ol — A i~*«.So,.___il, 

9 * V.. 9 
I & — ft- o-O »..i.ijaD 0>,e»i ^Sa *' y y a/ 9 9 9 9 ' 

[■ — . m m °i |^oh 

* 9«y * V 1 
oik 

I, — Sos —Q0$0 r 

a *loji/ on. 3j 

9 . 

I La. -.2.S00 |Lo_ ■ t jo * v* if " 
lot* >3Loiv__*,/ 
I »-0V-S ^ 3? 

I '»* • * 

I.** * J no* 9 r 
-3«0 9 r v » 

(. Soa. — ' (_jov=> 

»* , *"j 

j. A. I => / 9 y y > 9 y y ^ SO 0.^_« 

A " |Lo._ , i. ia>ci» "91, » 1 
01 L " ^ ^- — 

9 9 * y 

IU — . I ^ — ^ — ^ o 
y r » •• , * 
L — i»oo L — jL>— s« 

x y J— 1 " y y 5! T 1 

1 7 -So I " *" . » " 
»° — — t ya'f So >K— Ss ov^t 

(.__»o.»-s (■ Mas/ 

* II "» r 

s» > y 

j.— , 0 — ^>«o 

» • y y 
I — » V— — <i o 0.0L ^ — o/jo 

r \ 

_0« 3 / I ; — n>.q.soi 

4. y x s 9 

iSS 41 bljL, . Uajf^i ^axJ y=djj . ^ j^f x (.3 ^,_^> L ? I ^ U\ 

)- — ^ j (- aJSa. 5 S 4> ' * 9 y s , »" 

OS X 3 (. |JX V _A.X.«.jo (. J.3IJ J. ajJX^O J » | i 1 L JLjkaOO.iO " * aa. a._ I La. -,D..«.:»a._ f- Sojiii*9 tee 0^—^.3 3/ ill -3 (._a, 0( .! * 9 * y <>* , s 4- 

yOW I SOA, v 4~ 5s> i' 

4- 9 4. 9 y * y 1 1 — 3o — a* a*., y y- 

-«-^> CL 3k,c| S —Geo 111 9 " y 

Its. — — *£\, n.z> a_ 

I " * » > r a r 

J— o;:d — ^ (. — .a. jjoo/ * ^ « y * „ s -4 K J' , s »y -3d L__iOuA=> ^i3„ 0 i 9 T y y 

— >fi~a..=> ). — j-^a — *, ^_| 0 

I 3(U«J 0~i^5 I 9 V O ^- . | O 

y r 9 s 4, > 

(. — jo. — ^. — I LVoj — =>o 

y y y * ■* y y 

o-=>£^so aic*.} (JX.Xsa..=>y >j. .|o 

)« 3a a, f.__jov-^ |— jcn ^ ioo 

^ 1 1 IU_^_= (__!,/ 3| 0 

. * * s i.s * y 

L^-_.|a — 3j ^ *.aaaoo 

. ' S, * 4- » » =, .»»»»•* »■>- » >- j- -■ w y w y 

<j.*a. C_jIa/^ J-AijlxJ^ . L^jJ y.Jj.^£ laaj (jU^if jjj' ^Xii. J^j L_^_j ij^=,i . UjL U<.U UU w U=j . bkj 9 * y . i . y j-s 

y — . N , o I (L| s uOIO^e 

k V * i v r *. •> 

9 * I s I ,? " s r 

I L (!_.».._ I o )■ N,.~ji o 

.»••»'- r „' * 
I • u_.~_ |Lo a_/ 

Ps * * » 9 * 9 

| jO «-__3ojsoi |__s|i 3 1 ii * 7 9 " r 9 * 
-»<»i | Lo__.».._/ |., »\> __ja._\ 

IN* * l' 9 .. y f » y r , * y 
>0 os»., 'i 9 J>" 

_X, — io J. (., 9 * 

k 045 pQ H. i l- . i ^.^.aj |— — ra,D $ 5 y -O;/0 jOJjkJi] , 9 r 

I Mt— J* ^« ~ — - A._A_„ o 

r y y 

—AjfeliSO 43 3o IK ™*"0 — A_i o 

. » 9 1 5 9 > * 

: U— _ — 3/ ^ ioL &__./ 

: -^4j' I — s l — a Mo 

9 9 9 » s r * 

: \ e-io — _> ^.otXAia okSo 

r s . \ * i s , * * >- 
: (_.♦ Di\ Jo, I — 3Jj 

9 y * s * ' , 

; | Mi S. ,jO |._iO,A._M,_l s ». i, 

: V ,,»9 r 
: (. — kip,;^ — a B 9 y y 9 * r * .. 9 ,* * 

^ — jviaso/ «• ^ 

» 9 " r s 

| ti — —O | M_ 

|Lf. — ^ so ||>7 ^—A-i.^ 1b 

.151 9 9 * 

I s v i *» * y 9 

y— -_a— jO (. — ioi k,o_ 

. i * y y . y y 

»»O!0M. *l Oi iAO ^_i(_M, _ 0 ^ — — 3 j ov_i m, — ^/ (Kx.j—i : 

9 * * r *. * * * V? ..f * y # , 

--i S»M._^s ^Q,_J»jjO/ 0 r 9 ..9, " . f -Ms 9 9 y y » * r 

y — * — ^j- 0 0o <* |M^.a_ja.i» y< : 

y9 y * , f 

-oia. — Soj — a, |^a,^_iO ca-j, . 

fi* y r i r *r ? i . i , ' ' 
J-aL ,|[_ v^) _ — Ks 

• * ^ »■ * 9 t 

»M— 3|J Ot— .2 M..| j.3 t a/ 4- y y . 9 6 y 

_30 )^_J— 0 ' ••( r I 9 s r 42 

* 3 M-- to I-, _S| jCC _Xj^o y ^ 9 'i 

_3m. SoP wis »9 y * ■• r . y y 
|m—=.'(: &o y — _>i i- — _~©o y «» 9 * 
_3oo I I^jj0|0 ^,„_ SCTM^— -J>0 s^0©v^> f« »0#~- S 0 0Ot$ _— I J ).- y 9 y * * 9 9 4- 

y, ,.Yo..\ajjv »., r » » p- 9 » r 

J. Jo— ^ ^jLo J.__j».j«.»*= 

y y , * " r i 9 * 

o^_s — ^.j y — j-sij |.__^=oj.^ 

9 9 * r V r i 

1 a.-— o ecu o.__A/ |.ia<jt-i-w r , s 9" * ^C^M.- y y ji ' * » 9 

" ^,*7 , S f ' S 9 

^ a, M I — ,_s_^L s ov — ^.j_=> 

' " " ,, s * * r 

I p_—_J6. iM, to I L 0. 5Q.J».i(_Ji 0 

s y • 9 » » >- Q-J&~ i 

9 

3/ V * 9 * 9 * y y 

.j-.. _i ;.3-io o fLo.— .a*j> 1 1 •/ ^— 

9 * , 9 9 . 9 * y Ua — I L o ■ a, ^fc™** « }(?/ * ^ *• 9 

— * 0 

i y« 4- y s y. 

9 9 9 i 9 y t y 
j.™,_J_ (.^ « (. => j (~ A— * y 9 " y 
^ a_£j-. ). — j 
j. J d_j>._ti-<5 too |._.jOo ^oj 

99 y r . " l s x^ 

j. j>.50j e oot ♦■■"■^^ ^a*__ 

y y s , 9 * i » *7 • 
jM. .» to I joio J » j. — a—/ - — y~ 9 * 1 9 l- s 

ocn I y** | «-_AJo »5 o .X.__.£> |-_a.fcO- t ^^ 

* y- * \ ».■»; _*j> o s I > L / |. Xjv__> i * * y , ,.» 

Ot— — O » I 0 

... ,..»- » * . * r 

OliA__toO.« 5 I l-^ij^O.jao iJM^J 
9 9 9 if'" K I s 

a* (1 3 0 I L a. — — & I 0 

.—jV—a-jL 3/ ^__toiJS- -/ r- — — -»-XL <--*> »-j«.a.«vo o^j 

II s * ^ I , s'"' " * 
(I.J. • (___ ). ___>» ft,__. ^ 

(-- _j>;.__f_o IL j_a v l.jo — ; 

9 a 'J IS say » » r j, 

^ K »- — =1 ft_*_, ? _o__:_.j^__| 0 

f. -J_Xtt_, |U4 „S 0 IK ^ y» y 

I *N— < LA- „._>(_j 5 j.„ * >, s * 

____S__> * y p s 

*-*J 9 \-<— -— ■— - Si 

I • »" »..*- 3__J |lo'jl|o L ~— J-_> s I i oi. :») o ■_.. n n ft_ Xa $ j g ft. X j iX — =. t — - s |~__ 0 ft.3 A_> yy I * 

i.— . ,_o (.X ^ on h. ° — I « — ij^. U \ — ' o — -___* |_a___ ^ 1 1 o 

l>° — b |A_-_-/ T __/ 

* k s .. x i * »" s -y 
^ — *=!»__,_,_, I il^.^ ^-.J-Xto 

* ^ ^ 5 ^ 9 9 

* N S " " I " » 3 "9 ioiLo I , s * y s |k_^__§___ |L___>4__. on. .3a », «3| owsiojo 

(^.io.A.jao ^..^io^s (.ia^ixa » ^ s 5 a y 

) „ 9 yy 

a-^.jao|» |i So. a, ^ y y .'■ 
a. 4_oo (J, IN , ^ r , » 4- "4. 
f-V ^=J |f.3a^ o^Xoo 

* y^ 9 r ■ , * 
-Ol jU MM ov-i £v / 

) ^ So j 0 - 0 / 

* » y 

001 \. — |J\jfc, (.iiAXo 

a tt s y a .. ^ * 

I ft, — 3 ^a ? I |._^^o.jao ov-^s ft,, / 

I . s ' * » , " " s 

I , s a.i, 01. I 0 s».j |.\, 

I -i 1 ^ 1 S " * ^ " 
IsL). — is I io ? ^. oviii. ftj^Xo 

9 y s « . s y y 

I- — 10 °- \v — ^- — J s (., — J-slo-o 

II 9* y s y > 

^ y 
" 9 9 9 y >. I ft.. l ft, ^'^.s S S- S B,. J 

l-J-^ 5 Poo ^ ■ 9 » S • y y . 9 " 

^ — .oft xa^a o-^cs 9^ pi, 44 |L^_X_^„ w ^_ 

y * , 4. y s , 
(. „ — a. — sa_S« )o II 0^09 5 5 iOQ ^ ji«^ ,j jq 

9 9 

> y 4. 9 V 

j i — — &<y — u_sa, »cio 

001 — _ioftjv I I (._ ■ (. 

>..;» r 

}f- MW A,« |La„_ — — ^^a. _ 3 as 

9 s & r y .-9 s I j'L [. 

99 . 

s 

ft, , s ( 9 y y r * 

I i-j/s |ft-2»j.JO LcR.ioJX.«,| 

s y y 

* ' * 9 " s ^ 

|- i_3.i>,aioj (. — o)ft._i^.:» 

— =>VL — |LoL^ . 

* ' *. "» * 
yow. — ^» ^ftj j.^ Iftoon 

S-S * y y, 9 * 

^ jj-*jo| ft. : ^J" io ~ s ps°.J«-Jaoj 

I *l r I,' 4 * r 

h— » ^oa—_*ji. s |La£j-Ajj^o 

s 9 

y 

■■ '1 > m |L| , » *r a , ' s .. y 

V =^_i.io ^ — :» |ft,ivLo v 9 & JockL (- ^ 5 | 5 diX 

Lo. , 'ii* 1 s • " 1 r 

ft.__j^„.i>, i, s I ft <uaj3L».o 5 r 4- 4- 4* 

— iijs.X.j».JjfiO &i — o ^ — ^a.Aj^o ^j.ia,AJO tooot-Saiio 

> 9 9 9 * » * 

^ ,___jj 3| v«01so/ WO i\— <|o IK- ; 

" T 1 » s ^. y 

a.3,-ia| (. i,X>j \. — , J01 

^. — , ^Xj^JXajO }■ XjCxio \. JS.J/ 

s " v s * s s 

loot ^ 1 S \. _»Jl I JOI 

«^ CSV* 0 OV-i&J^ j ™™^. p ) « ©^ft.^j.ioo L™„ a, 1 cna^^L «^ol 

* & y r " ^ * ? 9 y 5> ^ ? ' 5 » P s ^y * 0 " 

-JCS^C;^ ^S> >^>0L )soo>._ 4 ). 4^* 

9 . ?- . 5 y ■ 4 r y 

k;|; I ft. iO O100f.i30 

S J?« 9 9^ * 

_ji.__JC_.-3 ft. — LX) ^oL 

'^ji.—.io |ij-J 

9 

99 ' y 
1-1 _>| ^o^_> __.__S(Va.| (._ 9 i y y -k „y y * 

_5k L -X-XSO ,>.iO 

9 * \ 9 » 9 4. lU JfO. !C i. OtO ^._.A_SQ,Ji.il£> 3§ ^OSQ ^.^.-IVflfo 0>/X-3_io (. i^>| 9 9 C. _J | I o 5 J. I 0 , ->■ -*-•> * y 

s >- . »" y * r 

i -.L- 

.9 «9 , , .,, » 

h— a x_a_j.c> s I L ov. :») 0 

9 * y s y 9 " 9 

V — >■ — |»A» — X ^ — H^ 3 ? 

i V »" x , 9 * 

)• 1 JN O £ £> tj J._», o iv.3 1X.3 

P - J*' ' >, C 9 V 

i — > L.X k> a JX. y 9 * Liana.:., ^ L | o 
l ,a_J, V_l T __,/ 

* S> ^ * p- 9 ..p* 

* y y 9 y 9 i, 9 

<^—* — scxioj IjLP ^ ,a-3oio 

» s .. » » , s ,.p 

» * * . 9 * J" 9 

^ ioiLq.a^ s s I (.^j^ajao 

4- y * p. p. 9 4, 1^— |Lo>H_:»L ^ — — .So >3| ov3jo|o o>.»K3 " 1 9 . S " !>• , 9 * 

f-_ia*.iJo \—&ia^f 

*_X_3l.|j \. .*_^._j|cui ^ • 9 x S y , " 9 

9y i 
f. i MS 
(. ja^-io|s |; 

^£s a (i. 

I / y y 9 4. " * 
|iv — i ^; ioj I ;Si*, ovito 

- — — £>| »U !»L| »o £v- 9 . 9 y * 9 . V 
). ,.£v — So ^| (. 3 ; 0 / 

* 1 s y 1 ^ " * , s * 

0 01 I a -s •-^ 5!!s I s |-i>a.j>.i^a 

s 9 y . via a»___j I (.io / I ov__^iJ.\»/ 

Si* s , s 51 . 9 I •-— Jii ^— -< ovX |oog 

I j L )- O I ^3 s ^ OOU. JX>J\ 0 

\. — io a. yt.—Q. — j 5 (.— - aipo 

II 9* y 9 y ,« 9 

9 y 

..9 9 9 y * 

^ (. i=>^ |.iJS| ^0 0 

9 S " * 99 " 

fix. L^i2>_ia |iX a>V-3 * f 0 

9 r 9 .p^ s - ^ 

^ ioL (-— . J g.=> ^^Ci.ili00 

9 y 9 9" 9 

|— A a™ ^ ytj 9 J.. — il 1 2i.x© 

y 9 

t 9 ■ y y 1 5 1 44 

9 4. 9 y * 
|Lo_X — -v^jj ^ — ■ — ^_ — io,_3o 0 .^.co 

r 9 * ^y. 'N OP » ' I, 

I > ► »"» I"- 

09) — m.^O^A' j 1 5 * 

} — .AA-^O,**, 

,99 y i.0 3Q.il 0.3 jtU |-_ 9 -jy y y 

I ^-flf lJN»i*j.io Lo^-^oiXA,} 

9 r * 9 * 9 y j i— 3«^>,a.2o§ j.. — ^jls oi*^_^jio 

y y y 9*9 

i oa — s,VL ).^. — j LoLi — • — 

I- y 99 (. 3 ^ io I JX.ii.Lo 

^ y ..3».*w 

9 9 „ JX^.ioo L yu> »o,o3 >- 9 4- _4.=>s |Lo.^X3 . * " 1 s p' • 9 y y ^ I r * * * a.0,.0 1 L Aioo J. J01 

{ — XUlAoO j .-^.-fO^O J ^ '/ 

^ 9 
[OCT NS^a ( 1 .->ij>..-^jS I __JCT 

4- 9 , 9 y 

s* ©V.* 0 SSV^^ L . p j § CfilX^piOO 

- -y y * ^ * ❖ 
I a-ivso -.jet*. ^a..^_*. jo/ 

.9 ^ , , 9 j : 1 o vvo.^.* »^-.ix3 ,9 4. y y " ~ j 

\h 3oj ^ iioi; 

j I .^.^s.^ iXj P 5 

9 * . * , s r y y 
L so. jv-ooLiXso |JXs^jio.Ci t.3j 

9 *" yi y 9 * >- 
L ^3^i05 }-j3a3cs — ^-^0 

S p- 5, 4- y - 9 „ g 

I 1 ^» yOf.*J I (Xi»,l 

9 »r » * , s »' 
I jOk^ Oioi. I*X i^J, 

y *f-,r 4 » 
iXiXfjo/ \^.0-^*0 , ? ). 9 -s- 

0.&2 S y > y- • * 5- 

|IX i.j i3 OIOOP..OO " IK 9 " r 9*9 9 

A. JO — 3 £X — L£> ^sot ^10 

5. 9 * * a 9 9. ^ fay 47 jy ***J>&* j/.i=i pL3 oKj • <Jj^ *U-«if caLAfj.'' 

f^jLsxJ isjiLuJf £i==jLkj (j^aJ o' (J**j • £^ J-*-^ f^-* 

^4_) jJilf L.Vg.»Jt jLiLuif QilAJ JAJuii' LgA^ 'ij^^AXl Sj.AA.C3f (_^aJLxJ| tJj Jj3 it.A*J 2 S * $ * S S J"" » » 

i/ ^S,>i . j , i Of., S jj ; ^OKLXAl^^^^a,^ 46 

* j., » » r r r *s - s s 
y " # ' ,*•**? U 
t- 3 » ). — Ji — *>o / V o 

(.—30^, (—3 O 9 <r— y 7 ''i n 

" * * II s I s * \ * s y » s * .4- 

4 s y s« y ' s * 

O. »_))-___. V.4Q.J y , i ^Ol.iA_-./, 9 

4. y y * 'S * . 

s^OO^ * ».N * ^j>.^^0 i-A.,^^^ i 9 S x" 

■>» y "s 4- . 
[ - ^i} | «»3 ^osn.— -i, ^- 

s » „x r T 5 ','' 5 ' r I S " K 11*1*' S ^1 ^ S 

* , / *- " s ,f 

, ^ ; $j 9 j Aid a* o f-j? *-^o 

»»» 3 y S y y 

sy s * * ' W*" 

(._ili.ii. (.ioa-uL ^a.*.J» P) Wi.il 

s s * . * " .» 

). a !^>i.j5-«^ j. ^aa._Ai^a a — joi 

51 51 ^ 

■— ^ vec- ? yl (.__»(- ioo>o IJJOIO I If 5,.. *J l''' ^ ' S X ^ ' y y 

y 9 s> ^ (OCT J ©v . 9 y y y 

\- CO.. 

* y 9 * 
©1 v^O^^iO—J 9 
( t\~_ SO I OS ^_So 

if * S r V 

P. j^ol 5 55 4s 9 r t 5 »y X |- — JU | . ~a.^A 1 50,__& 9 33 9 
J... J i-_ 5 9 4s 

i y 9 4- * * | &. ivj 

y 9 y 'IT 9 y f~ s x 9 y j ^ ©V Q 9 9 * ) * 9 y * y y 

f--™ A13 L 0 *-**0 |i- A y 9 

9 f » X 

^ a^3 }a. 

, » ' " 1 9 49 v°* — ^ — * I . - - ' . 

9 ^- 9 9 . I I ^ I* - 

(~*_J|. \0C cnt. — ) — 

^ f. usoa |o 

I- |ioo 

9 >. y • 9 

(™ — if P ? 

9 ' r 4. * 

9 r 9 y 

\, M. — *S._^.a*o 

! 4. ■ *■ 9. 4- . V a3 j'L » ~> y y 

Ok ^< ^-!lX./» # 
9 9 * 4- 9 9 4, 
-1._a> 0 j Ol J — SO s io (J 4- r 

oo%_>ia.i. * 9 y K » . 9 9 y- 
I ^^.^^ f"**^ 

yooi xj-JI-^k P-^^ 

a_'i ifm!>a,X 

9 9 4- ^» 
}. CX^ 0 j «a._ h J f 

71 9 4- . 9 
©V .^i — :— 3 O j I OOV 9 y i y 
9 » p 9 'i 5* * y 9 y 

^09Of ) 

» * 9 * 

Ol.\. 9 f.__J^90rO 9 y y * 

4 *• 9 9 4- 

h,—* \ 1 « oi » y y- y 4- 

t oov_ y <) ■>. 9 '4- 9 s «y s 

\h *_xL y ov- soa lu J. — sca L 

(1 oL^s -os,i>, | OO) <*<>» _5oo -A-S SOWS =i y | (1 ^ o<j • vjMs ibL. jkd\ J^. Uuf Cues 

. U ^c y.. is ; Lx^lf J? Li A0.C0. ^ iCoL j^Jf $ . y_) yj=,)l] JUi 
J.<ii[ ^fj<AjJf 8;Lij J tU*a,3 J_ji y-. Jjj" *j'Ljf odj£ y_,j \K , V to |k — *o_ 4. (L<4^xs P, IL^oc^l^^^) 

* * J" 5 9 * * - 9 „ > t fc ,oL 9 * ' r 1' " x • s» 11 ' 9 * r 
l& ^,1 
5 x v y 1 "1." r * " r Ov * ' 

00 ^,aao*st v o^ _j| vo-s. y r y SI i ? ^5- 4. 9 y j. ^ojpS 

4^ 
— 4, 
(. JOk3 on "iuo 1^^^' 

low. ^^us 9 y y * r 4. y r y 4. II 5 ' uL % — 1^ — *o 

loot < ._ȣu>. oto^e ^ 31 0(M 

I A — _ 1. (1 — 0 o.ja, J;, j £ 5 r * - r JJ ~oiol,|, J.^^, s 5 i * 9 9 
■— ojL ^..—.at iJXsj |1A_ J Looi$ 

y * -—7 _-_fcJ|, * l~_o o,loJv___> ^ 
I^W (■ __, „' £ , 

9 ^ ^ I L«.___> ^ / otj. |i.»_,ol.o (._ -So/- -—oL, I- ~,o(_. | ? iL (Jo v )— -- — — _.|J1 r / u ? 

_4 (I* ^ * 

s ■ V 

fjt |lo_j/ V 5 "t 9 7^*9 y 
-a-Ot-S o/ \*3o ' > 1 ,9 s » is »—_-_} jj .j_;.__. o=»f.iaoi ^/g 9 * 4 s i ? > 9 « r * 
&-</—__<> ,cw_-> £w/ — ,^3^o _io>, 

* 9 9 

v-e^ ^ i~-~~o j. *_.7 . 

NV* »l p-„9 5, 

^-~.»»_^ => ^ 3 __^^S_l . 

7 ^ \ ■ — ,„i, r _ — u, \ij 

|&. A., O J Li_ „| ? 

9 * S * • s ^ s 

| ii — j_ — ^.„s «aio oi-iaa.^, P o 

i\ . | , A — _», ^OlL|0 v + » » » ' 

&_ 'l-—(,0 „|OI (. — (jL (Jo 

I » - r T % s 7- s 
<o® — . ioJ\ — a./ ). i ,saio 

I i k " ' » r $ 

|0Ol _toM, — _J Oh "Pt^ 

9 r 

. y » 9 » 

. , * r . » * * » |0OT !< M.J j. j>.*o^_, f LiX, jJJ, 

| S if " v S , » 

I OCT «__._ P 0_._, |ooi ^^..0 

I 001 -50/ . 9 y 9 
) 1 D Ol o (. (. (. P 

. 9 »», > r • 9 r 
J._i,j| oi _ £v_^_o 

I S r 7 

I i io| ? _,_io 

k-.-JI ; 

^ (. — 4__a_.„ o ©i ( ey, 3^ 0 

« Ik-is — j)J — =>r w K-.x_fe._> ^_^a^ 

,9 9 7 I s ss 7 i. »- , ^ op 

In .i i 8 . * s * 
| IV a. i.,!. ). s, 0( S »BOf.io I . i " r r 

j-_K_Xio ^j.__„o Its. ^ ^Ol(.__»5 "^J_«i s o/ 

4. r * p 

. V . S 9 A j * 

iv •)-— Si. )._J»,o^-S v.^. £> ts,. —3 K-^.__5 1 o fOO! 
9 ^ 9 y 
. sen —^05 OI; X K 

fi " y y y 9 y9 

_„_*a_S _ ,ts.o )._jusoi 

^9 9 y ^" " 

— _ U01 tS, — .*_3&«,/ 

y* 

.1 7 ^ ^ y 

_— ^ — ^ — A.„ „ r Hon- .9 9> • 9 4- ^ 

low V- ^,1; CT._x^.o "^^io 

|0O> O -A *,L/ 3 

9 * 71 ^ 9 * 

1 001 „(. — „L/ o__ (__.____e 1 * v 1 .-»»•' 0 J J Ol^O ___)0- 

9 y 
I 1 > 1 ^ 
u ^.~<_ioi\._Soo Oh— .9 9 9 -s " * 9 

(. .0 010 (._-!.£.= |4__,oi_» I Ol, 

, 9 A 4. 3. • s 

). *)(_uOj —io K.| 1 ' s ; 7 * * t OO! . ^ * ^ 9 ^ 

«A\ ^x, _._90», 

« t — _». oi.___ p 0 

1 . 5 * " 1 9 ,9 

ntf-O >>ya._^..j jso, ((.__ ^^jj 

^ ^ ^ 9 * 9 

n £___>. foo, ^o__,*i ^.j.*oi ,99 9 — (.is \Lss 

— .). — . — Ai<s/ £ua« |L( 
s -! *" ii s x iT *" y •* r y 
). J f «CU ). «JO| OWS £k».\o 

, '> ■■* . ' < » 

' ^J*^^* » Ar .OA»L ^0 

. > r y y >, *" y 
I 9 * * 1*1* 

, ' . r » * , » *\\*" 

(._.j.S o»,_«_3o_.»,8 pa.x.s.'ii. 

i ' s 41 * r T ii* 

(■•— J»— JOJk ^8(UO „>,jjLo) P<> 
» * » >- * »i 

sita — 1 — ioW_*«cs it/ 

I '* ' ^ •* " " ?" 

(■ i., 1 , a a^ao ^Jj^i. «,ioa/ l»Lc >>0 (.—jjL e__*._^, |ooi j uPt 

^o^Xm.a^Ak.j L -|-, i ry po 

9 s r * * * y 

=^™*.A j ©or \ _X*Joj» J.3 ^iOf (.is^s, 

9 /" * n * ,f 
I — > — — *»90 / ^00 JX»0G>( 

» i » * » y r 
."a sy y y 9 * * => 
v 1 y ,> &■ 97, ,9; * ' 1 La — =>LoU ji- liU 1 • 1*0 " 

I »■- — ••wl «i, CS ^UdJ 

» * * 91 4. 1 

.9 * * ■ 9 . s * 

9 > y 1 * 1 ^ 

s 9» " r -y ..9 4- , » 99 * r 54 0|£ jLxx^f J.^ t^Jj ^joaJI a^Jf jjjs-Jf <^>UX3f 

» f 9 y y ' 9 s y 9 51 * 4> 9 , 9«r . , y . 9 9 

|_ iu / > |~ — *» <^°? 

p ^Ltt3.X K-oen P«^\-io 

r j ,9 9 * y 

9 s " ,9. l . r r r 
I ' '* ' f> " ' ? 0 

!■"•• r .9 y , » 9 . 
» 99* .9 "9.. S 

< I ■ - ' ^ f^. ^Of-S Po 9, k » . / i',' 

, 9 9 4- 9 ^ f V 9 , r 9 " + y y s *y * 1 y y- " x r r v s ^ r- y , » x * # 7 r 

r , y * , * 
^ .iu/j Lsas/ ^-o« -t^J T 9 y , 9r / * 

fiwL Josses [■ -ftsw* 3 

* } s y » " » 9 * 1 5 y >i r 

5 r ' 1 J | ^t/ £l &h'*-S>ill 

y ■*> t 1 if 9 4 ov ❖ ° 9 ' y 

©ilo-co.™— 2^ — so *sol (.sajvAijo 

9 * y O ^ * y 

J* * * s p - y 

s s y- v i " ^ x 

(.— .A__.ODQ ^ i\ Lj,^O0 

, 9 9 * * 4. * y 

f-__X.oO» I (. CL in o, Jl.iO.JO 4-0 37 k r 55 * * 

75 ^ o 4- J 1 * *• ^ * r 

01 to J (.3 yK___*,Si5|o y r * * r I, ■ (J^"- 1 ' M f iC * :: ^> ^s-j^-t-aJf (XyuJf 5,^=33 . C'^iJf Xv-J^v sLiJUj ttjjrfj 
ilxjiXjf ^jLalf jjofj-if juJsjAJ (j.J,jAJi J_o^ssi (A^e (jk^j 

4A — a[ J.aS Lo y 1^ . iCwvijJf iLiJoj! ijLU^lj Iaa£ jj.jo j 

^^.jij ^ j tu-^i' J j-isij . LlJf g.Lj)i ^Uif |,_„j_fc3 yoovXa, (__a-LSl, a/ 

x s * ? 4^ 7*" s r 

. . r. r A y 9 y 
^ — — — ^i,/ [.^q.** ^A..m„2s© " ^ ^ 71 S X 

— ^.x^l, a^s «&Jsa(l ^.io^i, 

9 4- . 9 y y 
. y K l ^ t $ * $ * 56 ss > ^ 71 s r ■ 

J** 

^™ »\dU3 |^_j^Lo 9 y * f 

«\. l-c^jL Mo 9 9 4- »y 

I U-CS.^ v», J I X 

* y ^50 «j/ ^*oct ^Lao/$ «cn.3 ^L|« ra «.„-~ 1 D S — . So ^L$ov jot 

5 r $ ^ * * 

y y " 5 31 ^ & y r y . p i y y • >■ y 4- . *> 

.^3 f-JUu fi : ^00 5 S 4* (i . ^ ^ i. ' i * y 9 ■? 

I \— • i-O <J3 ^3 « { Sot. °i 

9 9 y 9 ^ 9 ^ tjO 9 ^ < 9 • Y *u y 
p y 4- 

. 4s f H ^ 4- 

4- * y * & * ^y 

^ X jo©?/ |ja3a^o (^a^j. 4«, y r y ^,^™ i ^ 1 a_3. So j ojLe 

^ ^ ^ ft n' 

y r s *i 4 " 

r (i 9 * y s»9 y .5 4- r y ^ ' y 

9 ^ s, p ^ si s, J»A^D O cs., — ^ 

? 4> 1 1 ' S i. 9 * ^ H 

^ s 4, r r r 4- y 59 1 9 » 9 XjfcA*.i,0 ; ^J-XaA^O J i "9 <■ y r ISjjLv Sja^/" SjLxJ-fj . yjcWsjdf 4v*-iJ[« y-y« OAxif -*LJ.*Jf y^ 

U__a.[j UA«a5 *J y.i=aJ j.^ <uli y^A*;* j$ AM -OLejJf yS.a^ 
J/j . jjsvJ (^Ulfj y^Jl y-« *J tXa.^ iOyai' j U . *XiX3 

3LaJ 'Liif tj&.t i^L j tXS *jf 1s!f . JbLai' 

. o^lf *_) ^yif j e^iJfs y^^L JyUfc 1 ^&c«J 0 L^I 

(jf jJl*xJf yii*j j o-sfjj .'^iilf JXiJf fiXA y»* A»f Ljlcf 

L^Lc *!jjjjf SjLsu J! «Jji' <U'Lof y,,*Ltf y.^j . »Uj L) j*J! iiilL 

o- — i — «o>L|j o/ 9 •> r > . 9 7>> — a PM>o m / 3 > 9 ^1 » r '» y r 5i ? 9 r 9 

.0 ^UiX/ * 9 'if • 51 S n 9 ,S * * 4. N 1 9 \\W=.^ (.A&iS f.^(-A.S ^XJOCMO 1 9 t 9 4- * OA 
, r r.9 4- r 
, ' y ^ r , » « it -*->lo » »•». 9 

^u.^.; | set J ^ r 1 9 •a. ,s>t> 

*■»■,» r *■ r » »r |, ^ » If I 9 ,y 

t 9 * I s , Ml/ >'°-' » _«_4, (. L fc*, «_iOo|o 

* i s s y ' • I* I— ^**3 |_3**3 *.|_.Jo 

5 * 9 S 9 » r 

|.__^_X J. ifc— <T|\ I.O_|o 

* ' % .4- 9 i 

^—JKielXa. / »i si_- _.*.SjO .«.0|0 |»|0_ — __Su*| 0 »» f. » » 9 * 
_L_X4a .-J -_^L e_ j_.o__, _X.t»o 

* * 'it * r * 

8 » s s v V ' 
^.xa U^j |jL(._ owO\,o 

v -_ iL^, «_._^L/ jbo ^ 

s'cWi' Jjf oL$f ^Uj -3 otLoUo A,- 
9 p- , s r y , 9 y Oj! |L. 9 ^ " I x s * y y * 
I A -^co — ~0»J |tt.J«ja U) LO _»/ __^W, y 

[La* J.S.J ^9 COo, 

*c*lX. , pab 

9 * 
— »3U _ Lg_D0 ^00.3^0 „ia.„,ji«..jLL P P 3 
|._Ji._iKA=>' Clot 9 !^ 
__,^ y 9 * s 

JX_ A, | OT Saii.K» U _ U s * y * ■ 

^e. *e._iO 

y * 9 r 

|^_.^0 j — &___. 
o ^ y>' 9 

„CX_*i»> y , » * ).. o < 3 os™^ 

^ — 5 w 3/ (. — tea, oo ~i» ^ It-— f« 

. > y 
s|_S SKf).*- lljOlCi |0_ 

L*iiD|j S OlJ^__A.i>. |_a.«. wuSOAix ^Q-,LLIo _is»j» ; 

9 it y ^..^ y y rr, 

(___», (t^*^ osowXsLjo : 

I SsvOOl jj_ ^Oot-ia»^o j.3 ; 

9* ..y * » 9 s 9 y •J iOc|( V aijLlJ |-_ | _J3j» | ±><- o._oKsL|o 

I X-O <^~j( (■ 3|. i_50 

_a3j/ ) >j_> a*»«SL|e 

s c___Ll| «T SftiL^Jf 0 UJf ^JJL Sjf c> Jf^t J^U 

su^l^ jc^UJfj io>x!f pLJL ^ ^Jfj 
0 >iJf ^ j ^ ,xij . ***»LLif j .w JuJf ^obu 

bLjA* «L. 0 Uf ^LJf ^^XTJf .v^i^j JLUui c^xi,| 
J.£ LjasxL^ Jya ioy ciUi 0 f ^cfj . CSlL. ^Ju 

4^1 j Sdu^-jrjf |U ./ 62 s s L= t Late; 9 * 
O0»9 r -^>>n_°i..-> 
^ , s * 7 i * x 9 P P' ( »') I MO 1 V " 7 ,ia | L >o .ic«Lo 9 .. J- >- J »J i y y 9 . » Ho 1^*— x-l, «-W 

Ik-*— a«L jj 0 

lie _V^/ 

* . S J' 9 

* " .T II— A- M — j-^ |)o-l»o| 9 4. 9 -a — jo Ho -tel. 9 # 5, -1-/ |, ? ic 
fJ " * * y 9 9 * ' » y (J — ai>, (J -i.050 I 

lit! y. e y 85 Lora If.. 

___A301 0|}/ 

, »■■ f y y 9 9 » 
— LUA 2S 0 r . y JOO(- » * * 9 

Ik— H 

9 /J- 5, y ^ • 9V 

X-_.oeL aw— 5as.e i 9 p- ^ * '» hLjA* j^Ly y.j^ j, £ u^r jjf j 0 ir . y.ijj&di 64 llo 

| La. at o 1\ J" 9 * r s 9 
r 9 
t r s - 
4iu A^-s ' * J- 
9 9 f '3 y y 
J oo oi 7- ^ 7-j r » 

.ACS* USf-SO 9 ^ 

-"J ^ » ... y p© 9 " i 
9 * 9 * J *• • 9 9 
O.JO- 
9 r r y 9 « y fees a. . J L P ' p> 

(S-JSOoLL/ Sj^S 

)—— JLAOO |l.cua_ i\SO,.»,.!» 

9 ,* * 
f. j*u*S y ,»9 4> 4< y *o JJooij -A *s . 9 9 j 9 9 

4 » I 9 4- ■» y s 

———_>» 0<9) 9 4 4. * y yy 

— ? lie ■f- r y * * r 

^ I. 

Ui>a_ s e .*« y. 9 * * 

IU,|L 
sopa-j A.*a ova, 
a. * 7 I"" ' 9 y * y * r 4, 3 49y * ■>•» 9 4> y 9 9 

,010 . 9 » r . y 

* — a_i ? ). — so 

9 4 9 ^ I. * , » ' 66 m » r , s y 0, }> &\ °~ ILo " 5 ' , . y S 9 9 r 4- ?- 9 f .9 
.A_3« )©».- CSlJX. » 9 1 C 

s 4- r r I— **0f t y , 9 9 !U • 4- y- |__o7 * * 4. y 

4. v , '"9 4- 
94- , 
|L<3^ 4- oiLa ■y y fry*, » » S 5| LajseJXs * r , s * U-xU l_ 

u '^5»»'' 0,Q ^ 

L; — *> ~i-A>0f 9 J** 
•»0 
S 4- L _Aj/o | s »r y y " s y -js Us Jl, .... , „ , <J v£lXl|j J ? I— ^ ? * Y — »^-s, -«£wL ooi "J P' y y L___ oOjO jfCUt 

-» y 4- r 

.kl ^OSPfeSs 

\i c^_^ 

is %. 

* * * ; 

.» * r 
68 FA \\i * 
y ss ^,(_» Li^so, 

IS s s 

>2>l» Lssa 

I ^ ^ 

s * * » 
L-a^o-, Lai, L S,o Lj 

*s 
hot »..s J- ■* 

■ % r * * 
i* — s 

| L|t }is — 

* r *■ y i Kaoo« Lie 

(J-aa-wj y-yUjfj 

<j.^JL UjJjU^Jf csjjjjQ^Jf J-u>-p_^ 
. ^i^lf 8^ j tA^Jf o^a. 2-*^ |>iU f^-cLi. • ^4-^ 
71 |U * s (Lol 1*1 f 1 * >• y 
,»0 so, N aNj / a/ 9 * 4. r 

» ..Aift™) ov=>o v» K__4 — »- — do.k i — : # » > ... » A 
|La. 
* y * » 3J oai S>y 

* „ s ..T 

iu| : 

(. ».jOJSj I — "0»0 

y J * » 

^ — _k>/ ^oo>.— < 
^ , 1 a^y.^ . tiUi S*\jJ\ 3 JjUiJfj %*wj jf^fj iu^tj ,^o.l JJ ? (jof^to 99 y 3 » =i 0*. j — ~*J*a s \ s 9 y s 7 I*- Lai (.Jus j 9 «Ol(._X3 a*, AA 5 S 51 J y » * y , . * * 

-*jW5 «*£a„m^i (Lo<w 9 »\*a1 |Lcl*j*a> 9 r " i " S . 9 , 9 -9 ' y =1 <!■ «■ „ 

-a/, «LoM £w.*,A oiX*> ctJVsoa^s /X..&A© 

s* s >9 r S 9 4. < >•* ' 3» <»—»>» |oe>> w.otoft,_. / 

s * r J s 

'» * , »» .»-* 

Ht»3 J. — __ few tsffleJW »«. * ,S ,,'» 4- 

— — .AS j aSo | ea | Iso.** *.&.2>. (._ _*iAi,A OlK.L)^Xi3 

s y v s y * 

iK— ioLo Iks^U (.a. j 

> 9 , 9 9 , ,' > « 
n y«v 9 * y %y . , * 
^\ O.AO fi^^v^LI? 

y s 4. . . r , !■»»-*> o 

si r r p' # ~~*y ' * r ,.y * u'A^ »4 ^ i—*:,^ ^ 

. » r s * • ' r 5, r 

5, 4- ,s4. • ' ' *,> 

J ^„__J.4 «fut 0 »^ 

u_^i s >;_^ i ^ ^kL- ^«4^ Loir f-*? oa ^ 

9 ❖ ^ j! . s^LJI Aj*± cm j^lf j^L^Jt c^LJf ^- J f vo 9 v * y . y 9 S P- U*2 j- » s * y 

AS | (31 i.J( |i.0».«»_> 
j 9 „y- x 9 9 f 

| -JLt^ia^o IoOxPj tl * 7 I 
|La.i v.q (._ 9 * y a 9 „ s IK x s y ■ ». r , »v s 9 

I ^ s r . s 

<s.X JU-s y * 
(. — — 1,7, nil p' 

(,_™__i.^.io w»Js P 
-X OCT j; «; — „ »• ^enoh^I t» 1-200 lO L. - ir 1^=4, W l^a; J. — — — So 

9 >> * i v* 9 .s . y 9 s y * y ^ y <sjj,3 Us_)f y^.Lat (A^J 

/ 

« r s j> * i> 

J._,a* acso j,_is.^9 e»L(. .o 

Ilisja (._ LSI p,' t^sa.X JNsswj l"S-3-> IJbu » » s a ^ y 
J8A"> l-^S™ 74 
9 9 * » , ^ s || SK__Xo_ua ? I ill — = ^J^J 
ILo — =.o_4 ^ ?0 K— it . >>■ y V[J2 9 y v -* y ¥ 

itTto. |. ^.=> (-— Ji} P° 

9 9 r s . y * f . s * 
y 9 y fS *» -• 9 S it ^ ,3.5s, oh— 4* I- 59 o 
|La. ' 4- r » * 

a_Is-4,j I *Leu — : ooi !c s y. 9 , ' * . * |i 
(.__*.B-J Loes v 

o * 9 y y 9 , 9 77 y <. ^ y 9 „ ^ 

^o, — j/ (. „ lSlj y.a^jL^ 

S 9 

IL " ' - I s » ' 4 S ..J> S * 

low — io soo^ IJ^Ij 3/ 9 4 .9 * 9 * 

I OCT yOCTjjoU j. 9 9 4. 9 /J- » ji 5 y jj-SyOoOi.O-i.© \© ct JXj».^..«j ^ja,A,g 

I S . * ^ r ^ A A 

— i.( — sis ^a.j s am yooiQ^s/, I jo) . — j ^oswoct |.__., jaa, ^io, *• f r y 9 .99 & y 

©1© f„2b,.D9 OaD.^ v »" 7 . « 9 * r OoOi, .Oova^^) OSSt-X Ol X k\SX2.j aiAi ^0, 

. 9 y 4 y 9 4 y y 

{. — J>t.&o 'ioAi. ^\a* ks.:oo, 9 

som -ua>n q,^, S^S- J^y y y 7 

5 * 9 !^ _^ y 

SJa, 3 o», — \/, o», — i__io o^.i» 

, y 

* \> " " , * y y I 0O1 yl^l yOOl — _\ (._ \OCTjjoL |$o%^ 
I OCT lo ^ 

(rn-los — ™io I OCT s.io,^s «O10,S/ 

— ■ — — u/ I OCT * _ y y =1 » y 

00 CT 1 .in 1 ^ ^ 5*1 4j y 

r *y y, y _£Soi3y ov 1 >N >i^^ 9 y — J L P 51/ 3V y y 

yo< — Dioo .Ask JJ 0 Vj.. (J U_io|L| (_ ^- » I- — . — jjlo- a/ I s x S . " y 4. y y 
vq (.—jvXfls OCT iS/s 

9 9 9 v ff 9 

(._ _J C« (._-_. io3^ s I W 

9 * 9 v* ,S * y- |Lo.>a«xo |~ 99 * ^ I5L0A, ^.™^>a ya^A^t 0010 
|_ .^a^afit L i(- 3 oct|1a.^xd 

, ,* * ' * f .99* 

I la ' ,,£1.^.-1-^; u>CT |_i. 5 i3liS» 9 * 

poa.3 Hy y 1 
^.£^3 OV^l ^^>^ 9°l t^CT SO \0OviADg 

1 -y ^ r ? [.___iO0p&=S |»CTCU ^l^SO e>5 

j^sSv^J; iL^wf ^^=J,J jjaJ^ivit 0 i^j B.a.o3 iAa^. 

',»-•'«», 9 » 9 * » f 9 1 9 ., ^ 

^j., |j/o f»aaXi^--i>, j-Sb.^ : o.— ). — )-j — ,a»o? o»ctL 

1 4. j- * y * 9 ^ .9 * r * f 9 >• st y ^4 

51 ^ 9 * ^ CTLcio, _s y.i 9 4. 99 4 1 9 . 9 • 9 9 
1 1 .^0 ©If*— 
v«Ot 3>0 

"* II s * , * I 1 9 " 5/4 » 7 II s * s " I 9 A I 9 » -=>f Is/ 9 9, 4. * J s . s 4 

}. — j f. n o a* I 5 » K 

\. , J A, Also 

s 9 * II s i 9 y s I 9 s i * 
I— Sj. (. 1 / I 1 9 9 

I o>i.__»a.j .j — j» p^o 
lot ^, | 

| * " 9 9 
| « ^ ^..QO | ,\, 

I <st— 1 a._j.Aio (.Ci ."19 )>- 
* 9 « .f. * 
Si to lo^^J I to, l3J^*s, 

9 * , I &— \ >Vl. V (^ijof.^ * r r 9 " r I 9 7 78 J^i f^Sj . cSJ-tt Kjl^fj Jiaif U-;^?-^' O- 4 e^-j^^f 

^._jCk Jlf^ v^a^ 0 Lj i^L&jJt '^L^j <_jU^=3 cj-*L^f I 9 . r I 9 . 5 

f, _.«.s J. — 

SF 9 > 

9 J" 9 9 9 * r .jist^ls lent P« 9" 9 7- i— p— \ |-i T 

T" 

9 9 4- ;i 
— s[ ° 

9 9 "9 .' 9 T 

S * * 
9 9 9 ILo. 

9 

|U — 4> 9 . 1 .99 s 9 

l S r S li r 

f f»— ™— ^| ^$tf.^O 9 i I- S ^ 4- 5 , ^'a 9 , V ^ 9 4- 4- » 9 9 * * 9 

*" s • » I 

I 

, 9 'T ^ 4- 9- 

* * , » > At 81 
j * r r r — *JOj 

I — .£u Ho i.?. 

lt="0 if* i ^ 5 I 0 fa, 

I ^ ' " *" 

f— *, — jj ewasje 

I " y * 

f- .*> | j J.3a,_*» 

(•«o — \s oiLjojo 

. * * i> s 80 a. 

» x * • 9 y „ r * C * * ^51 ,_J._}0 «— .(^L/ 
1 y 1 y 

n si s i > " »■ ^ * 1 Oh 4 * 

^51 51^ * 9 * ST 

I ! ■■ ■ ; Ol \ OSJ! ; «__A._> > ai «_S« ; Sl—O «*At 0O1---N6 on |__-jei s : |^ - oi-vio £v — j/ : \i •^ Sia -5^ & s <^ — 1 1 o 

[ ■ "Ik . :ASa ; . f^__iol ooi : — -o; l» ^ I I® 1 

\. .jooi LjjO ; |i — i — -a j : If' »— — *j — — 3 y y . yjjj^Ut aUJuCTJf i^=,Llj a^.f ojj^ ^ a ^ ^ 
0 U=3 . iot|p jj^j LLif j ^^^IJf dS J 

l^j ^3 . ciUj^Jf pkjfj jSJt *^L^ J AX5j fUj ij^ ■SO t • *> x 
001 * a^- x 
o*. ,is I (.3, ^. ,/ 

i s f , » r J. w£\_io 1 i-.^-^ 

I |- <a50.«wq ? 1 J" X 

. S X * , » if "»x iUJ^f <^s^if p ja j, ^LLjJf 'UJU 

r <f * < . xx ^ »x 

x * x » , s * ' x X * X » S * 9 X , s x * x s * x J 9 y -f.. 4, * X *• X X * >- F y y* x * • S * XX x^ _ x s v- ^ 5 * m y 
AO ^if ,f^jf J^, ^ ^ _ ^ Jf ^ .. ^ 

ol/aOJf y.jjf jf fi ^ ^ ^ ^. 

i^Uai j ^ ^ t ^ — i ^ s J. s&a / 

f yy * V s»f.o ^ \f^e 

a. J, "^_3 *•• y y 
P , SO Lai ill " » ,y 

]1 .O s La.- , -T 

L "" " -4 ^— L [".»->■ 

ji.0 5Q,\ ( s , 0 " 

f i.,La ^o, 

y 
30 

»/ - a — ' »» I OOI, X \ll ^8S J 5 L__ ,x/ 1 1 * » 
-^j — t pas|a 

1 » +» • 

r~— S 0|y 0 ©1 1 s ^ 4. — y y 84 ! 4- La-».A^3 ^jfiie«.iao 

v' L a&.aO o ^« Q-i>' L s-S--^ 0-->>o V f »' — » s^. Hi. ^ 4 j__=>OJO 

x »- » » ! * ^ * 

y bp 1*. I 1 »» O^ j O 

* r /* r V La. y « .. ^,0 pcuv ^0 J ^00 

^ ^ ■ si * y (( »__juJo._Ajio.jo ^i_OoL^.a ^» Oil y 

4 «• ** ^ 

,4 CM ^0 $ — x vr 5 -? x^ 01 

y 9 

*■ y 4- y } y . y 
^ L&sU> 1 1 ^ \ 0 

s 4 r 4" 

j ai. s*> ^ L o.s.*~|j L o.a.X 

r y y s ' * 

0-^0 V>,0 » I y 9 * 

^A4fO y 9 * y y p 4 4- y ^oj*. te xio N*>e.a-fflJo 

' r .* f* ! o— O-. L o.__X o._i.X ^-*.sa," • vO-s M 
_xso 99 y 9 
.XXaaS v**.iO . , ^ — • «-» o.^.^> " " y v y y ■» y 
u$ g...... > §o^o OI>A,rf O.A^ 4. 

v ___*-=^j._X^O ^o 

y y 4- 9 f »?• * * y * y y * AV I ' * ' 9 * * r 

I »!>- » » r 1 , 

.".»»» 9 J 

*l S ■• , '"J- 9 y 

J. a.X^ (aio 

i *f. * I • J> »- 

( Jt»a* j. — sai,^ oi.a^.«,o s * j-.. j* - yy * 

I i.. * ^ .. >-»•,»>- ( ^ * * 9 y 

I 'L * ii " * i s 5 87 >— * "Oj._So O^Oj ^ioo 

I * , >.* »y 9 y 

V *.o„* | \-z>i<s 

*y s 9 # V 1 fo» (. * a,/oo j "too oi ^iai^o 11 y - 9 "* '-^ -OlOJflj 3/ 

S~ * \ I 9 * i 9 

/*• — H> «oio|','/ l f J)o 

\ \ y r >" 3 y U r 

S 'T II* v s ^ 1 J. 

„ 

•t r . 9 3 1x3 1 aa.f ^-U ^ . ^ JkWf 

*^aiL ^ . , £ u^ ^ ^ ^ ^ ^ f A 4 * s 9 y 
3lL t * — x«. X J. i. =S ? (. i«P 

51 5. 9 y ^ j / 0 f 3 00%_. $ l 0,91 |L«- . ft — s j. si, a.— So j cow; o y 9 y 

» i« * ^. 4 9 9 4> * 5 r -fr y f * |K. — a-s^s ooil r ^w ? : - — ^ 'W 0 * I*-? 05 k^*- ^ 9 9 ' 9 y J h 7 '< 

r^- " -r.r , 9 * ' .," ' . > > ' ^ + J.. » y 

j s 9 -f. Jl 
89 
j™ — —A, 0 < .joo.s j ^e> 1/ 88 A A * r 9. * 
,0 9 » 9 » ~ s- 

j. »<0« ^>-3 ^O-i, 9 9 * A- r 9 A- 
— XOS) 9 V •pa. Ota sjo/ * r. ^ 9 t ^ S 9 4- ,99* f 9 * ' * 9 4 » 19 I la. 9 r » 9 .. * 

_JL3 t 13 1 ^9 -* j. _.5a»ui.s (.3/ 

r " 9 
aw- &,0,_5S,A< ^.30 WO •• r y ,9 
|^ )OA a/o 

... 9 » r- 9 9 ix , if 89 a 3i,o,^K_3 4* 5 » * y 

r— ■■ $ 

f™— - ■ .Ju,X^.AJ O L — W S V h— 9 $ |-—— ^oo-*o 
, > r r j 

). . l3t, OOt ^» 

* \ S " . 

J5o^_ — U Li—Po s r l»a. IS ,\oL l&_ -4, ^jaaattioo A3 Jot *™™»''""i'"i"«»'»-»* d » / %&* \j © " 7 I s i " ■» 

!?o>>a — j I ) I," * ..» *r ^ 0«- So | »aJUu ©i 

I " " * r y i 

(• -JOS) Q.J.A2,!,/ 

» * r *" s 88 AA [. ^-3 po-i. i s 5i ^ i * " r i v 5 9 r * 5 9 ^ } $ OS*— - * j 1\. a j o ^> o-s t— J 4> * ^ j 
^oo. A_.i»,a e«o( 

s a_-_3^. oLl, Po 7 *i I * 
a^Jsa* i I <ook A I o 

o« — «o£\._ 1 fl 

— iu' i — L? 

" (" ft * 
^ 9 K« — po««0 

( S * K * 4> r» 9 9 yO. A* <~ J Lo its 

* ^ * » ,f 

.^a Ji ^ us. (.1 0 

* " » f I La. 4- « s s . s * _J2w__iO?/0 Mo u. Of 3^ ). io^ 3/o 

31., »V " 

\X v P/ 91 I k\ s, j, _ — (.^^ __.|o_«i, {J 0 

I , — _a_,£v,___ol ^oa 9 a ^ o»_»l Rcu -iot l» __x_. 0 f___a_a__ 

if ^ * y ? 9 

|i._-~__io ^ ^Js^ a^^J jj 0 
4« * r u * * 

O. ______ Vii.^, |t-OI_. 

s # * 4 • 

>*■ I j^^Nk q^so/ JJ 

9 r 4- 
lic-aoo U^aol .ootx A-^, 

iU bo JJ 3/, 

Oj-w/ V__v |/c»_, 

y y ' 

* _cu f__„, ^._L_|_> p 0 S 

r 1 4- * s 5, * 
-wo, y <_.,|j|j._JJ 

-oo -wt-v |_fi_, ).s 0 t _./,* _aax_. | 0O10 0Ka -"i° r vi, |AX_, 

o^o o_!or olc ) y .-^'p ft o» — =___^ {._„£__,_};_ 

* 51 'I 9 

!«:____> )— Lsoaaji ||*__U\_. 0j< r * r 9 

>*— \ Q._Xg/ Jj 

r y 
— > (i. oj__ao 

-AO J] ^.^o s 51 O.aSo/0 OOO! Oj(J I s ^ " r 9 4. y - 

ljW.__.000 )._J_i3 ? |i_.oj ^ 

oi <».____,/ (jw.^0 |__sa_' J >*■ 1 -a ' I A-jus, I )_s (J * 5^ • «1 7 >■ 

' — -a_i.|o o^j / |£_vl oi — »° Ik-*"!. f 4 )-^k__, ^ 
°»* )~__j- ___. r io 

i^l-iir \_lL_ 

_>oto 90 I » J 4- ,, S * . s >" 

|— — _> 01 i a__a.o Mo iA- H o ovia 

Xjtsa.^^ »-_S s a_o « 

_*.a.^>.*j a»- ool — L ^— — 
1 1 0-0 1 ——>—-— 0 

5 s > 5, p' ^ 
I tK- lo I L I '{. — 0- t- — • J 

5 9 * ^ * 

|iX _J_uOt.— > >^«— J><ofc_— OO 

, 5, * ■ 9 1 r r . .y 

[3.* f i i-_&_^. A._> ; I 0 

■>, y 4- 1 ." * if r 

^0 9_s I -f |J ^0 

" s > 

» *, J ' 

» y * .. y .9 »» >- 
I ^ftAia ^a._.sa^o )-*.iioL ^o- 

r 4. 5, 4. 4r 

(. V I 0 |£u».o t-_a._ A_>j|o 

j.™_50.«< \0«.\ (J 

.. 9 y " " y 
|K__J»». — o -_. L'>1 ^_ — ^ 

y * ' » 
I £v-__i. j-A_> __SQ,— ov.J M 0^0 

«eta*»^-S )»r«_o <-_— — C— >>|0 

4. v » » u 3 " 

a.»«jOt-wi Q>v_^ Q™_saJ P ^o 

4. y- s- s r ,,">. * 

^O™^** JX_— J j?i\A.^O ^0 tOA 

( ^ iff \0 

(.___„_,/ V o»U/ (.—io 

^._._2—,2»I~-— sLo ^*._._1.*J 1 ^— — 

st j ei._sli.Jk. / (.5ais-__i |-_!O.A 
9 4- *• r r r j (._Si_~_.*i , ' " * 4- »" 

# y ?i s >- s r )t_. j- - y 5. r 

— $ M — ^ 9 ^ > S O^. f » r * 9 4- » 9 
|£l, * «_, (• -« 

„ * !« " "9 9 1 

(__L___ )a<wLo ||.SoK_>,L \/ 

9 y 9 

i_2'L it*. -x'isS, as 1 p If ^OTl I 0 I |_iCS.__.»- 

, f s „ y y > 

It I JS — _>,£__ 0 — 31 1) 

"s y . y g „ y 
^___b 0 y "9 9 j 

I 0 I (-SO *\XL s y " r , 9 7 r 
I I: — lf--3' 00c li)___>S-_>. S' y * „ 4.J' f 1 ' " 

iv__sL ^o 0-~3jl / 
J<S I i^50 y/ 

(._.___=>'() 0— -I Po 0 — ~^=L/ 

; _a.__iS. i—oLo I (.—lott*. 

y y » 1 „ * 9 » 

0jO»._j/ P |\ _D, |-_A_->« 

> , .. r 5, r ' •• »" 

f L 0 (-_bO ™_.A*0 ^A&SaAlO i "' " 5 * * s * 

\- — .a io, Ml* |£vcs,.qo ^ 

I 9 K i 9 * >■ 10 (■ La^jii. 

1 , r O x *0._:»3 5 »» x * » 
— »-^.\ jul a, 1 99 * » » * »- 

)- — _ (eta, lo^cjj, 

{ 5 9 * » r y » 

if'' * » >- J" )>- 

^3.J K^j^g 

I ,r , s y ,» » 5 „ . * , , *y » » 11 ^ I»<»-1^» \0|^J i s ■7'" ii" s * * 
9 ^ 93 h " '»»~5>. >a-s. (.. 9 y f. «—SS0 A.o.io ^^ J; 

W - ^ Uolo )1=L ? 

u«/ ^ — ,„;,) 

( s * ?:.y \y A of 0 j-so <jao^A, V '♦»=> Laio^ ,|f 0 

s ^ ' 
j ■■? ^ 1 ^ 

»— - v=> » fi , | ?0 , 

8 * J- » r _ 

^4 kjo ^s,&, ).__^ iiiJS of e ^«"» ^.t(.^ 0 "^.O^JS 

9 .i> 92 * ^ y * 9 if S t 9 

^ r 1 4s * 9 % 

* 9 . ?! * j I.. .iVrvfv ,'*9ti j) *r99 IL'c _3| 5 9 4> 91 1 1 '1 — m — — * (- — Jo^t — Lj| 1 0 

. 9 1 J" ^ ^ s » 

9 9 * 9 ? r ^ * 9 * r • 9 * * -a 

1 o^-ft/f^, '^a^.SLJo 5t r * 9 S ^ '•l 1 

? y ^ ^ 9 

* r 1 9» X ,> ^ 4 9 ^ 4H f.__&^.A.0 ^-•illVi O.J.A.te|.2 

I *.( ^ * (" * II 5 
ui' r 1 9 r * 
30 (. 1 lJ^._o J«.OJSo 

, r 9 r r r ' 

^ s 

|.__^o 0 o^^«~~^ ^-^ — i 

I K ioP \ -010-LioL P 

s s.. » » ,f 

I JX, o ^. -i, yiOjJ P» 

(^0j!= %-sl-lo P»/ "^o^ja 

s x y & r * 

(._sc^. pa.„i. "*._a^ ». ~> v iy 

s S .. y y ' y * ss. 

|Jx__iJ,o ».~>i», (iiaiko ja-» 
* * y * *y "9 yy 4. * 4. r 1 j) 5i y A" t$- 

^a,, j / >S.^/ 0 ^.^ot ^^.a- 4° 93 * y -5* y y 

— Xi. |£*.XoJX=> ^O,. i-ISo 

A j*- y 

^Lo^a.*.^o> ©v., X * <-^- , ° 

■j* ..^ — ^ — jwf ^u.<i»a*» 

' r s „s st - 
f — iss I xio ^iO,i,ii, 

y 4 9 9 y P > 

*"" " \\f * T. r 
^ — ^(-^.^ Six ^.3.*, Jo 

, *" * " 9 "7 

|- ^. m*X^J o / > / 

j tj" CQ "' F *j -*■■* ^» O 

* "if ; * * ■ i 9 9 

•JJOO. i<3 1 (J j (.SO.*^ IjOV^O 

4» * * J y / 

«O0i fcX_B ot-ixDO ^idi. VkL 

*■■» * * . » r 

. 9 # |-XSO_3,»»:» 9 y J-^-OO. — X, 0 L jj ,o._ IK » " » A V J* - 9 9 I 9 II I Jr ' * ^ > S 9 

an,. so. ^i-sU Lx£j..oais, 

enJ\__i, ,jj o |j i-__0 X>, s / * »- >- « y 4r . ? * . 9 ^ * 9 , 9 a r y ■* »9 a ^ T 1 " 7 y 

f J *5 

'■ y i I v r r . 9 y 4- 9 
j.^.wkjo & > y 

*■ r y 9 Lc &y y 9 r y 
Pi ^-\sci 

* y y9 

r S A A 

A |£v3> U ^3 

y * ?- r j . . , 9 y 9 5 „ 9 y ^ S 4> r t X I '* l 
J x« $a Ewmj — La. mm* flT^m^mmS \Q Qf«3 94 9 51 * ^ «5v 
( |i- ^.»|» \. i,->._ \ n^> L v;/ IV] Lo » » ., 9 , r y 

* S if * K S " * I* 

p« s r * > .1. ^ t— ' 
L a., a. a «*ojo |t-2|o |~=>/ it* 9 9* & IN 

„^^^oj s«» * iLJXj» 
$ y ' y y 9 4- 

) iL'ato ■«■*' (is^Jj 

^ . y ~>s.<n j — V3 >/ «^oL M.S|o 

* *" i s " ^ f y 7 ||. aii^jU )Vt- ^9 s*fiV-io/ ^ 9 y 1 7t S 
. (j,J ^>-i! J ck>-k 

hUT^ ^ J^jJi ^U^JJf ^ J^-f ai J ' 9 " »5 

9 U \ I 

I |__ie o__. * r y y 

tfel ti A ^i.O ^ 

i y 9 4- 
" y y 

* y y si 

y r * s 

' ^° 

*" \ * " 

'V r » , 
?r- — 3i ^- J H h 9 r _j i, 00 — ^ fin \» 

© c, — l^o^^i 

" » « r » ' 

00O1 I t.Vl^J^o ^.S,, 9 9 4- I O / ^ SO. 

» i * tt 7 " 
s » 9 9 y 9 

.|>7 k y y J"" y & 4. 
^' " ^ y .y 
^ 4- * y y s , y,. 9 

T- 

" *9 " 

s „ » 9 y 97 4- ^> jo^ 

— — "'I? ^— i**^ 
i .*? / y 

I ' S/ ^»-Ci.is 

l'\ » * ,.? * ■ * » 
* ^i 

f SI 9 71 

li: — 11 x-^^ 

I." N * 2 4- 1 — 

r 

*| 96 Ho s »|- =ia \3X ^ 

i 9 " y f "h r f s y 

(.—^^^^ |„ j-^Ol-^ 

f . 9 A * ^ yy \» 5 4 9 9 9 y r x ^ ^ ^ 5, .a f.3 CL#ty s|-^h yQ.i^nSQ.J § 

>* 5> 9 y " y y i ^ y y s 

I. iiimn iiMV^ni^^ ^^qu » y y * y y9 

9 y 9 * y r y ■j y>* y 9 

^ V *y 4 * y 

x y i & y y 9 v.. 

I — <o Lf« ^ — v^-»^o 

s *6 ^*^n y r y 

As jLa_ *9 |Lo_ (-(Sj^d/ yi. AAitlj (jLuuf JLii (J^J~3 ' O^aJsJl _yfi^ (J'LuJf ^1 J-Ajf^wf L) 
1°°T 

X " 

- r j> 
' * y t 5i y 0 

4. s- 
— *>•» -»> 0 

o X,_3,^ >JBok£ ? T 5 J>- ' r * ' 'y 

* Y 0 J * y 
98 i A y r 

fiLtu ^ £ . j — — 

9 y y * 
-X |._sp. x-- V >- ^ » y '° ^ y f — > — a.soj.o ^, 5 ^ x * 9 y 4-9 s y y< y . " ; * ' 

' x* r 
*. r - * 

*, * * 
^ooto ^>^o_ac« ^s|j.x. 9 y x^- ' * y 
i^Isa-isiX, V 

y ■? y y 
x^-^j^J^ 

» r 

r 4 t »ov._4 y & • »" » 

> j \ 1,"> »m j.i,oais, 

* » . s r 
joofioe ) i. Nv> 

y ■* 9 y 

4, ' , y 

* * y* <fc y 
,0- Nt. j f I " * * > y I SO I So , . 
I "J y y , ».,,, I- I "A* ; - , » * .. * . 5 I— — *a. fc ^ ■ I II y * * y 
101 ^ — — o ^ H— 4)0 IV^a^, map |», 
_ » ^i® 

. s> y 4. y * 

(.—saa, ^ewLis aj,^, ^ I, It a. \ (I " 100 51 y >- S * 4- 

Lie L ^ *Lx> |«_^a^> y s * 9 <S ^« 
5 1 • -ioL i S r S * 

* " f" "l 

* \ r T s " y y 1 J" y s 

to | iA O ».i^i N \ f wSO* 5, >>y ^ & > r o r * y • y , ' " ^ s ' , i' a_ A .a.._o[J ^ y.sx> 

a».-2l.\ OCT, 

<*.-^ (.saX 3>\o 

. ' * 7 ' 
f. — aa-t-tjie/ vows 
>ou_af on x>>._.i>, 


(.JOSU JUJ» (-Li. i 
j^P -_,*.o_._a:»e c wJI fc^b <^J ^ f ^JJ*" l«JU ^ *^ ^ ^ *** ^ • " ^ 
o_*i ^ opV ^ • ^ 0 ^ ^ |iS U— =4,» 

r r r . " ill ^4,0 9 4- 

♦j° — 3 r » » 
XeO 

s 103 s 9 r a 9 9 y ^ * * r 9 s * 1 ^ ^ y 7 4. 

\ s » » r ».. a 

soit ot._^) ^.Aiojjs «raai.io >s -a. ? ^ — 9 y ( 9 9 y y y^ Tj 

3 9 «>~ 4s ^ ^ 7, ; 94. 104 ..» » » * 1 ''J 0 — _4 0 ^_ 0< J (■ Hi n« 9 A ^ 
(■ , . « 0O>-2 ^'Jt 

* 9 y y 
[ { , j $ wCTCUXO 

9 y 9 p * 

li/ fv. »— »»« 

» 9 9 y 
I — oL 

* *y y 

\s> iJS « i_-J0 e l T . j^fill jiLJi c5 jjl-^f eb-^ ^^'^ 

s y y y r , 9 * 9 y ^ » ».? |Lf.— ^o., *£>! o»~— • •oil 
5 9 1( j>- » »iA 9, 

9 a *■ r " » * 

|U VI »<«.-> — (. — SooooL 5V 1 9 4- 

j v oias 9 , » ** ^ 9 

» 9 r *:* » * 9 <• » ... J _3,i y y \b s'»o =>, |i ^.bo i r . 

9 9 r > > f 

|£> Xto'jlo f.__iolX. ^._ -< - s .. n i ) 9 £i_a,/o (. U5jo — So M°-"* i , s y 9 9 107 r j" f x y 9 9 r f- - ^ X « 3/ a^»,»j o. .A^^V SI , 9 » — i=j . w^v! J—=^' ljf>-^-» J-aa. ^ . U-sil; *y>\ 

. 'ijLl — _w-Jf UUjs s^a.c <_j_y^Lvi (jliry . LfeXsLw-Sli i^jOJ^^sj , * . . ». y »~ I > 0 » »~ & s a.__j„ — sa^Xiva* f.___jao|L/o |j.sL|o 

i- * 9 i * " ? i s i* ;» 

I > o , , .>o (. i T Win Hsof-s ^a.j&,jasU/o 

* " "* r v » ^ t », r 

V«J^> (■ (.— ^— ®. (—*-»/ I**^ 1 - I- * 106 
_\08* ova i\.*.Xs |Loj— o ^jtMjo «. .0,2.1 'ttV ^Lca.^ 

* 7 * r s r 

Y__*J^i-OaS o^_^.Jr PI— 3 S 4. S * » 

I— (~"0> 9 X 

.JUS, |L y 7 , * ^ " 

9 t ^ 
'J 
r r s r , 9 9 * 
k^Ls/ s^a-iSsO >.OHli^. 
^Q____»_^^1.|0 |t.|t \{- -■» 

joj ^-0,03 9 r » i * * 

» 9 9 * " * 

r 9 .1 ^ ' » _5o JX- 4 

y * r 9 9 

-4 | .P^J 109 » , ' » 9 

so joe* via. «„_ I; _* ^soj pot — ,s &_o l*_c > OOOl oL„_ liW^ ___, fje_ C__i_,/ 

ol J-.__.iaXj |j_„_3 __.;_ a_.j/ (.3^0 oooi est i_S (.3,7 £___ c^i 

Iv.'Vr— * k__^-i./S __ ___!// ____/<? 
|tt.__, JV,,0 (. ,J._j<_._,Cl ■ i ■ [ ~ ,0 

-«l vOOov. Jf J/ __y I* I «*-«^» L_ac__. (wo )_____ a___j»T 
!— — — ~ 3 l~a_» JJo — lo I Liu/ Lai, WvV^50 __,^^, «oov. -JO |,o_ __ o____.§_. )L|L«\oo X^,o 

O 1-3, i. |L„___ a_V ____. __-o ^ vowilll I -»*0j» L_J. *\J)^3, LxJoV Q..^A> ___■, va_ -X La__o 9 o L_ _0j.„J I ' \f ,», > " * * * y y 9» %.jJOO >__jL ^SO» __,L O 

* r . * ..* ,.,» 
jP a__.j|, |o___„ |_.|, 

» » „ r 

\ I — j — _a_|o 
•^oi? tf—Oo L_4.iL, L_j_a^*, ___v, (J, llj 
a^_o, T _/ )-__,> I, |t_>3o |i\ ..c <_,£u 108 *' II* x 5, 
,.x**o? ILo. — — - — «a>A L_3o^3, 1£ s.. * S 5 S » * =.» * 

L_ja._a._4; |Cv,_*_io LiSaX 
U_.|L _4j<s ^— - — .j— -» -v. — -_•£-> [.__ v.L^^_a!> 

(. J. ew^,___»6 L_i.ol — — _._^«._ |£__S |— LoJO* wUfOlLI ^J«.S0J ©»,A.ioL ^A*J5 

- - ' , s * * \ 

(. SS.jL »J0 — * ^> »»o |LoV 1 ^_i^5 _____)0 a LaLUoo l»_-o voo_j/ It Lal___ X_Jo' yl ^-3™ ^t^j-^o 
••» 9 r r . s, , » r 
___u_? f-_^ |^__« _;>,„___.. „ v.f^ea 

* r " r ? 
_*o»j_, «v,__-__J __X*I L_j/ La.&^XSO I V t w » ^ "-^^oi" ^~-«|.=o v_3_o^__L_;o f*'~f ^ ., ./ L_uoi oooi e._O—__0 <v«_,jL/o a_l it i 
h _ Uioi Xs^t 0 JL± |jL(^ 0 
7 if ^ I; >^ ^ ^4 ^ 3| 0 ' 

^ — A * lo-u ^|,« T c ^'■^ *^ v ; if * 5 5^ «^so |>j,_oo ^>j/ ^ ^a.X& 

u^v-o j_k^; ilv^jo, ^ no _»a», ^_ieo PU-fe %JU|i aU, 
|}L-^ t™^ ,. r ... r 
_s.*>o f-— .-"jo I ,V« 4>= , » , ° k-^-I '^- a * 0 
'^^i. ot -o-otu/ i^s 

m^/ ^— ^ ^ 
o J/ ^4>. k^**- J/ LZ— ^.J |— -2L^» o*A3.j ^aJO lip 113 5 * 
5 * «W ^ — A i OSH uwoiw.*/ &, ,*3.&, 5 loot I* — Cioo, lia^s ©i»X loos ^oavo * 01 ^ 
99 * » *' joiw. >- >- * * 9 r » s » 

siot/ &_»j^a^ae «— «» |L_S/ 

» » " » , "»r * ,«,»■>' 
_>o (.__** |. — ,3/ ja-^ loen (..US© , s y y * 
low *^,^.S£uoy -I low 9 9 
j i~ Low ILaJa^mj bS^ji 
i-^Uj LiiU Ll^ CjI^j llixJC. uu 0 r ^ j 

• *y *^ ciLsVf o-o ^Ui «lUs' f^L. 

tfjUi 0 ljjJ ^ J 112 n\>. 
9.. * 9 * , » 1" 9 9 M 0 ^0™ .^oPl " J.-9 

y y *f *» r y (9 ,99 * jj * y * * * 4- _S Ijw, 00O! ooot oo« 9 * 5 ^ ,'9 , " . 4- » J3— *J 9 . r 9 9 s y , » r r V 9' 9 * i" s 1 ' 
«*9 , A * 9 * ooo> 

V'? ooitia ris.-' If* If© 
I - * 1 ' *" 1 * y 

vv* »- • * * " » 
X.\L^\ _^ T J (of 

»»»>; x # * . ILo •I t, ^ v'4-> ^ IU__a TV 59 


A J* 
-4. so! I— — s ? x"***" s s 

IU- 00 ILoVLl I — J- — *■ »» I M~~0 

V ,., y ■? y * » P.. <9M) OSSJkO ,J91 |JS X — lis! ^Js 

* 9 r y " 9 , s 

|La_____3-_«oi— 1 ^_i_ul— « 

iJ*-* ^ >V (.Alio |«e 

I *^ ^ -X ^*.aA.AiO J 0)0 

1 * V V 1' 

a,A_^_Sj (La.- 010 IL, SLoLle P- 
1 i^e 

, * ' , 5 » * " si y to ^— i»l 
jK_.I__.Lo |. — Ao I — 
s " 4- _ >- L_JUv__ ^ I- 
4.. |_> *a»*.^iS~oe |e> •9 * 

-JOOlO 

| 0 yfik—il^SO j> IK- Ifteojk j. jo) 2> |o<s) lows I S Of.* Ok- » v£i 

(• — ' / ; — W voi 9 9 I- ■/ U— * P (L^ ;£(,, -2 as I I-—*/ Wl. — . ^OJ. I Sao. >3|o 
.(. 3, f.S ? ^*0* 

(-_.jj.ii.olo (. — ^ — £uo^ 

* 5 * y $ % 
j. — „j/ j f.__*j s sow/ «»A8a*S.=» 9 ^ ^ * !» — — _&o «»|._Jof Loose 
116 

|Lc 
.00 a~0 oo A r r t , * y »$ |6_-_*a ? (La. — _kj ^. 1 |L-,« 3/ " -* 4. 5- V 4- * * y I i i, va_j/ Ij^j oi-a.^> 

|JUlo oJ__^. -ti- ll ' r 4- r • * " 9 
9 r- .9 -. H9 

IAVI *- ^ oLjf a o^^^j 99 -i — Wjoo Jo/ r / 0 
I ' * " *■ * r r 

I » » ,\ >■ 9 9 9 

ft— —too U\ 0 ysL,; |,oJ\ 

, rr-f r.. r. «r ' »9 * „" 

- X — • — •»> l^io ^mja 0 

» » » » * * r -v A,. Role |Ai 4. A ■*9 99 r 9 9 9 o 

r ? , i i 
_X_So .jUwo (ij^io T— * 

fHl (i^^-JL^ £ i^,/; 

9 r> 9* 

— *aj 

9.. K r 
118 He I? V- 

• .. >» * r • .» " 9 

«_. r v. ^.^^ * » 9 * 
1^— 4,0— t-,^. -4 n? . 9 * » * •' " , r • ». ' » ' ,'9 * 9 

^.^js.toj.O 99 *. .9-» r f ov — ^ 
I to. lie I '•I ^» (oa — £o | so l*» 3>o^s IKa ^ V_a, 

|U,L_I, 0 |__! '. A 

Ik * *. » \ r 

i |* * * >- * ,r * 

JU * ^oo/o <~/ 
* *" r 4. " 

11°-— • >P «_ih oj^ 
^^ts -j^lf ^UJf aj^^Jf vz&ijjji 

j>Jf j iiL 120 
| U»I0 i \n? r _— oo*j»i. s( ,'*» r » s » 

K0 ^^£-3 * S S" » I ,_ S^c^o hi/ v — t L ? W^Lj C^f ^J-^ t^*^ J ^ iL ^3 

J Uji wUi ^ uuJf » 4- y r 

i " r. * v * * 

(—.«_=> v^aet 9t ^_io -ML Po s v jo., \a o... sot. C>jU=y . A»fj . ^hjZti (J^*^. ^^Jl C^Lo^f Scia yf J^jj 

£*JJ O.AAA^ uUi' ^jy^ J j^' iU, 

j yuu ^ui j^j ^ i^ 0 .yf ^juco 
*_A*jf j Jul ^i, j s ^uu .^r fj^ 

doj-^ u-^if & cr^ 

***JI caL*,a)| v Lx%3 cab^uJf ^Ufcy 122 , s s>.. s ,» * , * J J ^„^aif ^ UUI -^-5 '^^ s r 9 • * -6 — *■* ^ 
, * 9 y y 
jo jo li^ae 9 * 
_&.0t- —So _^3.SO (~ S| |onj .X £^o 

"7 tpo .*» >s. * S , s *y 

e > * ^ 0 1^* 

|oo£p * * r y , * „ 

*. r y ' y y 

)>.-.**o P*_<3™s_<3 «Uj«DaS5 

s t U.k— So H iZ-§. 

iKSj S I i.— SO., 

i*V — ^ ' J 

1, I r 4 ; * .» >*» •>• >• 5 4- ss r . 125 <5©>S ,-_ 4> f >* 

o»o — °i , , ri , Pow-»,« J._.._» «_xj 

0* -~V~La>. 4f »• 

oi.__.ue |_____) La_i__»_ i4 p 

• I II » 

Ot-Oll. (J.S0S u_a_l,A. Oo»*,© ^0,0 

Of.__w» (L__So ^.a.__, ||__, 0 ____^L| * y » » Ms (.so oav^, £v_i_>^. j,ss .',V 7 " " , > 

i,,i— so hi Mi..jo(_oso ^a.—ss™^® 5 SJ- 

1 — !? ' » s s * ■ - ■ vOoOoaSo tidJi, 

^-^ iJf tr- ^ ti^Uf ujjLvjJI ^^a*JI 124 » v 4- » » s r y » ^ » " * 4- ;l7 ^ >Jl_3 s^p ^ P/ 

», * » J » «k * 

V^V-t &B»o ^»£v=>s 
j't ^ lo P« A»l^ ja 
*y y s » " y r 
O)j0j <-»<»-> <S— ea-v o<-~oo IF!-: 
9 ^ s y s » » .1 ^ s sr »V=-_Jj i-»Jo JO*-. Pj -po^ =1 4L/ 3/o 1 o*_»/ (L-*-»-» P-^-s^ ^« 
ffJV 127 •io|l eo<w o 

9 # y "5 -«-> V a. aj y y 
-So,® 4 h- S 4. S La__^ 0 i\_^i 0 ux^^^ . | 0 ' w ^_j: 0 i„^ o J"' s s s s * s 4. 4. s s s s s ,» " x , sx s» s s s ^ 
-*llo ^^l I * .... s * * y p f~£» iu^t, : i^p'^ii ( ^ ^ \^ joLJ._ » s s ^ s -f> ^ r 9 

^« W, IK. „s>- I 0O1 

fees • LVI. — * A/ " S- 9 IL/ S )>• 4. s * S >- * >- 

-J — »i*\o foot >*_X^L/ ^» 126 r HM 

. ^a,*A«JI dUX jjj^o Jlcj pliij" t_*O.L*> (jU=>j <_JzJf acLw= j 
y. jf v c, jUaSvyw. IjJOV !3j ^oA/Uiif J. — XS Uj 

j ^ ^j-if p^i CT^ 1 

^aJf iuaJ-t ^ ULYj Uj3f 
youa, jJL)^ tu*ti' *X*^ <>« o-^' <d • !>6 £ ci* 
1 ^~ \1 ^ IK- y " II y s 
s y » 5 y s s 

4> w »o : I- — J r— °°~ — 3 

|. .|L, U <u>«! : |~j.*x_^ )i> — t fe5> » low M r s 

s s . »s * s.f . ' (" I ^ 

loot ^— . — ». I.-Jj—Oa S ? ^.P : l—a-t II— r -3» ivLiot |XjP ; |o« 0S» Oh. y * • ' " 129 — l_t*J— I P >j_>___ ^.Ataj j : r r rr 
_Le «>>_/ T *__^ ^e____, > 7 ' r * 

-J — 2>/ &.__♦__% -___.; --*_ *>o»i lLo_ la 31, -J 7 s, 
■»|o |J. .LS.O CSO. 9 S> ^ S p _a_. 
* » . » « _•!_____ > »0 
-oil/ f, ;L_ . 9 1 28 — J L_-_a => 1L__LL |L_7L__, : - ^ !|~. 5 ____—_. foot ___———*—> : J Lq__j (.__ o Il;__>n___. owA'" : ' 0»— k____-_00 ,0 ___,' VJ> |i_____* _*_-__, _* ^ : l r - ~- 

__ j e ©> |___— _■_——_ s _____4 *__£__-_, | 0 "^ ? _4_-« : Ll^_^* P ? s s r |Le*. _— i« | kL» ^.Ll/ : I* * =? 1^ >e * „4 y u 1 31 . ^1 ^> Jy^ ^J U - j ^ ^ -So La— ~ » i- o|j ► ^__Jt_>— S; sa.~|o ^et — St© a_ ^ 
( ^».i_ ^'s'o 

SS » f J- » X 

,„ t i>__ : ^-»» — ° r ,&_J__,@ > y * * r 9 4 

* y * * p' * » 2 

s * y 99 » * »^^»e»i o usages 9 y 4- * S^ > > 0<"» f— I O, JO>\ 

» » » > X 

»i fc, 1~ » r s 9 
♦■Solo 4- » 
Of * 
Ot— *• * 9 r r 
Solo >_X5» |)0ei t-3 si. .jt» (Is® sO-i-^S, ^(Oi./ 131 

- > » r s & y y 9 y y jo — on — ioj f- — J..I 1X3 — ft,_i.s 
x * ik s y ■"it." R>a- _is>L U — _v.ooe 9 J" - 9 $ * y r > r ►3« * * p y 

* * X s , " y 

* t ^ 5 . s y 
g — ».X.=aoto ^►Sjo -a* IP 
9 * a«^^ loot J^a^$ 
s s * j. * » ^ 

94, ». x . . » y y 
s * 4- * .y y * 9 > y , » s 4 , » 9 4- ,9 9 9 

9 * ^ '»» 9 » » » * y » ' " 1 ' y r j^o ^—Jo o st*» f>! o^k sOo».X -iWol 

, 9 y y , " . , 9 y y , « » * " 

*&x 4"» T 5 ^ ss^*-® 1,0 

. 9 X * , 9 * » 9 * y 9 * , K 

|; * o/ ^1 o y >. r 8 ! 9 * . >■ * * y , 9 9 J\Ut 

» y * wi,l,°L\lU -ijo' — -> |owJ «_-__l,._,e j-oj^S 

Ss^i? I— iov-j, ^-^*U }«*_„ s y & ?! «'a___> \ii " r » » > <si».,^^o a^._.,_.___> |oj *— 9 
LL|, 

01 «■ E>j I ■ >( -La. — ._,__> ©>ioL» j&,;_s oil -4 w« 1 *-.*_5 $ 0^ 3d J._wk.SQ«S» JOyS o | _>o| LuSkJkt 

* » * ; Of-: 

9f». ♦-elo .'» 
13i 

» eoi L__o y s ' " 

«0 -»-(_. [j „X(3 * * y y » x 
f » » y p> » 

s^J-b a "° f^i »« % 

»► 00 io, ) 1.. I &a._g._S,y 

jjo/ a. .io(.^j (J | > r r > y —OO, ^3 J. ^ SOI 1 ^ •■ > "t-^ y — X ) *■£> »Xiso 

*• s r r \\ r 'y 
150 rpu< 1 L__oo|L o/ ^ v f y 

" * » x » ~ r 

j __wS ft,j>._> jooi 

" s * « * » y 

,c»o_l_>, ot.-*, oooi ^o__— e ».a 

i « f ♦ > r i, L__> -so s 11 < 5 " _o L__.Xi 5 y y '< * * 

, s s i ° * v r l 
f.«f.io n-> ^0_0, ^oov-s -£>o| 

*fi •t o, » >° vs- © i »»=• , s y * i I »._5 L_-—v b^OV-^b— _UW £\-L| 4-10 f'J r y > y IfWfU 

"V-oll j ^Vc^ p| 133 S 9 9 fleams *iS5d._sa,^. 

\»?° — ^ l»>* f-^. »** 

s^-MX, ^ ^ jo^o 

? r - r r > * r 

r r ."».>-»,» 

> « * *r # ©»™2fc (sen ( tr 4 

%*l T _L! ? [) ^ ; |L|o" 

*■>!.' ^ 
-40 OOIO >h.3lf 
132 «!>/ !»/ v3jo &,a \ .v » , o 0«>!O ofi ({Oil I— 1A0 
ill ^— ^ ^ 

^ + > . * 

o^ovX £«.ft,i» 

x«f.ii :» sis,, i » j Lj,*05 (.is 4>» > 1 li f i— <^ - ^ 0 

»■< fltt. SI ^ , ,» v\ o 

. » .7" » # * r y t " * s s r 4 » r f iff)? oa-»M-3 ©©*! |ji7 
" . S * 1 > » . » x*io|^> *i».»Oo £>-0«»y ^K>( 
» s s + • <> 4s 001 y r s + J . . .y 

4; — ioL7 M^o, f r 4,^ .7 * » 
f jMO y y t , » y „ * i *»y y y >*f- 1>| ^.s J.;.a..oo 

" » * * st 4, i 

»/ 1 * v 55 * , y i " * s y , » .. i * * 9 * -**5o 7 "^1.~>0 "•»» — . — *. a/ £u_s |i.„. 

i r » s . » * « » 

. »• y y * y * y 

Iff e |ivOj_io «*-<^afs; — | ? h i. ^ SOj.^,; , «» >■ y i >. » 

I ». ' »• * 1 ,» 1 9 y y 

• ?3 * » + r , » * y i 

-So Mo o/ iu|< ^ ^ 1 9 

l,it\ — «.( 04,0 A -1-3^L I 0 

if ^ * * ^ S > 

'•» ov 1 U -soL >«. 100 y 1 r r , ^ 1 is* 1 4. 5 * * v • "i >- r UK. .is — s^iciva is » 8 s 134 •o.jL (.^^saX loot ^oowJooisNUA ^ 1 S f r 1 K 

-i.^SftAa fi-^ >o-*.o 
5 * >- 1 s «i 

r ' 1 * 

? 1 7" " r •• ^l) 

I s , » 1 y * r 

3 «L I OCB OVSf Offl! ^ 

1 »- f , s -y 1 

ai-3, 0 f- 0 --^ -■ a -4- 5a »• 9 1 s * 

5 * r > y \ r 

j ; Lassij„3. 1 0010 1 *, . s * 1 • ' * 9 # ,1 4- » 1 it! "1 ^ » " 

s * ' * y 
*' r r 9 \ it* ♦ 55 * y . 9 
,0 4. 5 X , » * r 94. 9 y » ^ , " 

»>9j ■] — » — * r"' 0 4/ 55 . 5 ^ f . y » 1 " * ry y~ i,i r s r I s " 

p__y ^OO^ ^.yA® If .* r i o s f , 5 y > \ y y r 1 .r * r 

j V._*.LL|j^>. & — *w>o 

1 > 9 * 9 y J y 1 5 1 " v 

1 r « ll" " .\ r 

, 1 1 r 1 , 
A t__4ol/ onLi»- »e «Liv</ a|s 
ipuv 1 — ? s? 0< »> J » ^» / v oos\,-a.fNo 4 . i> .,7 ^VL ^Lc s» j- » * * r r 
•J IU. 
157 

I — VI ojloUo* lit %J » * — is oooi e___au9|l./ IU "si — 10 ♦■— s o._ci,a.j,o 4, 5 * I to. — .i^JiJS, — o a i»,.«Ko 

, ' # > ' .. .. 
^— / f ^mjk AS/ 

» y . » » i> » 
^ — ^ i n .> I Vxo v ^o,iio 136 ^ y y f— * » I » ' * + *, a^j^ . *ft^Jf SAxrifj ^iU**Jf ciJi^i 

vo ./ j»Lo I >Wo 1— Oj ooiLo. — j.M,.ssi Lot- j,5 - ■*> r (J. » , y 

it y^. |k_*aua ILK — A -4 4- * CTU 

s J, ' s 7 " s 139 Ja 

- J 7 s — ^ ♦JS. A lOO 

P 

ILo J 1,0 L — 1» j-^.L 

,1/ ^ 

'i-S- s v low | I osw * soft... Pf*. -So ^>.^lttX 001 

i^as>sa.lx sen ca.^ 

» r ^ r * y y 

-j — *> L« 4>? 3 -ȣ<. 5a P awe • 9 C#«9 ^ ■ (aaAaa»j cS^®"^ *jU.a^J 'ij,^ jj-^&i <J°-*-i j O-*^ 

^ Ll.i= a f^U 0 Lr, .^Ix ^yjr^ y,r v txT j cSjaJ^ 

*8<. r * * * y s # , s i Li i'\o. ,5s L 9 j 
» 5 ., » Ua.i>>o.. 4- vx 4- » y : i LoL__3 ^m—Xso L — 3a L 

I s * I ? Po !Loi- -a — to 
IK&...»xs l*S."^5oo 
Ll_ii._JoKi> via ffi, ■ m 

^1 mL) 'f^ fcM fc)^ . Cfj^f ^JJ3 J l( pc, &u» ^.L. 

l4b «JUtl Ju, W i » * * r > s y 5 s 9 s y y 
* J*" £ ' 

& — cz yo — X£w f.~,a 140 

^ ^[ . ciUbo* «^ 

J- 
" i s ^ " o f. !U'- * .r ' . , , , r -J -t L ? •J- ,1 ■ujjjll] i ,jodU ^jh -J^ ^ ^ *y * esq/ yOoil.o__iitt.oi '^q ii \l: — :i ^ ^ » r ., r |___, |__,oi o»m _-Lo :_. ^_j_ir j._j(lo -_aiojc_\ _.oie.:^J_s 

, » + + * , « * ? 

J,&,a,£Wei J<_» low A.^L/ 

I La Is. %, o Lo 
143 r r 5 p " § * 

*— _. — * ILoLL^o \ .__- (Jo. «a_ST <_L — — A, I j^&s 9v» _jotjo_ — -so |-->po —.0 
Iks 142 ^J ^.^if^UJU^l-Jt jA>~* 

J 1 -^' ^ ^ • ^4° 

r r r * Jo/ L U- ,iO OKfci-S ^SOt 

is.. IjSO us 
2 ■* * 9 

» y y 9y» o ),,« f. — ojhoo A^h fWi <^Wf J»u*-jf ^^rjf jyLj^ dujf > 

c^ij aij ^ j ^ £ o Uf j^f 0 Vj .«j"UJf 

(J^ — if i gJ-£ i ij'du, i'Uj j jdjj.1; OwlS J 

10 144 I>k,__to (Jo o-so>._3!./ ^sia,\A.i»| sip * r ,s » * '''' 
,^ 0 K_s LcOx : 1-^4, P» |o« k-fcto -90 •jo U M; (.SO.*, P- to s * y .9 

p- y 9 " » " low »fi — Ato .J-ne 

yy r y ? yo, — O w,ov>joj>.»Hj 

» i y . »* * x 

°>-,- ceo po^ — 3 f.atoj.s ). 3o.JS tuo «s.j-=> «oias.j.» |J < l£v__-* |K — .»olo |-s< yy ' 

V 5 ' ^ y r ,» * '. _Se|s ^o* *■ y : r r-t- y * & y y 
oiLo jJX— oooo 

y » r y 

ito ^0_to, liLjJ ; SO 

y ,y r r-»» r * 

\ ■■ \ *? y * 

(. 3&_0.-_aaAS| oes" a-^.to j3© .a Ifuus-X Vo 

147 ov — X £wj&J>,j .3 t^^ss cni. ao,_ 5 y ». JJA |— LSI | (.A** ^*>J 

r b • s ^ >• >- * 

-*sA — So |Jt |r " -| o 

* , » " > y v " 

* * s * . s s „ 

1^ ^=>0. 1, OfcilK AJ^o, 
4 i;.f* 
li — O, — i li^Oo* |Lc 
I- • -"O (._*_. 
|K__0^,£xia (.-So/ „. i ..-.-i ^ 
•/ Nj-s Low Li^KjocU 6 t * ^ ^ 
_sa,j«.i» 9 » 5 » .* Q, |Lo \p,\o 

loot j^'tJs «A— j 0 S o, 

ovX Lo« f ^, U loot 
uV. u'u — L, liL'id Vj I— Jo*.* S s- A J- y I- — low 4,^ 3i y 3, 3, J, »- 
-rj ' — =>»U o r - .0 0) j I OOI, 4. y « — ^> low ji — a ^ix-t (.to/ 

, S »■ s A * '* 

U^/ r _i ^ Loo, ^ 

J» 9 9 9 9 y * r 1 — ^ I s " i|o )._ Ji," 

* . A • » » » r r 

1 9 ii* >" r ,J y s 

|0O) (L__5OAS00 low ^__»A,0 Hi 3>* A 
o»L Loje I — >«•»— Xa^ 1 |ooi ^ »/ 71 

- J ? <5 , D > >• r J. 

lOOl J._aAS0 0 loot o_ 
148 

^xkj i_^i pso4, 

\~ U Ui/ .K_/oo,; 

* » * s * , r 

, |.ieo f La-J.^ >jvJl.Ji, <OfCio ^aX... XllJO 
!__»_!!»>, |J^a oUb/ j ^" 

<=»; — .a^, I to/ ^.xjws JX_ { * " A i OnS oi — 

4- » » * 9 A U — ^m>3 v o i/ {sen |^J3 ■ 1 A 

.Atoo. !^ — * — =>sUo lyl—^a — to, 
». r . s s> r ' y 

— ,AlXJ t .A=> 1 0O! I f.&, 5 o y 3 51 3l 

■Aito ^,.«|.3 ^Ov.CW-vjjt i3.ixA)0 » X 9 S 31 * 

V— P-_S/ (._*_L» P 

» x.. y ( s A y 

-juto j 0 SM £u| < OOI 

^ * J" A 

o ,fc>L_io oe» Ay » 

_.o|o |U„ r' ll o |._4 — s» _X iAs s y " y r 
< | n. ..i> lot 
> i ou* vfi.,£» s 

* * r * 9 

• » J- * , » >- 

CT»._,^3 *\J2>, pOx** 
9 s- • 9 
-OCT ^__i^9ft,_&5c 

I * > » r r „ f y 4? 1^ -is,. OX_JCU 4* 
— »? 
* r 4- . s 
y0isw!.i5jeJS lees 131 

* • * r OO L | OCT w».|.S c £i_Soo ooe» yt>sa«oix=>«,ioo -J 4- » 

a-^Tuio 
> of * «r .i » y * 9 |0CT^*a.«,0 foot i j.4.3 o/ l^—fcyA \— 

* 9 .. r s s * * 

. 9 !" *" * » r 

(OCT ufeAjX___Aao OCT ^OvSf 9 j*' ' p' * 5 ^ 
>CT >S*__Jo a/ I OCT >*<^l. 

— ^ >2L._\e | oct -1 ,00V. id f __£S |Lct =.| ? 
IK * r - r r 

iiV».O.i.„..,i: OOCT 

^ rr -p r * y 

ooct a .AxaLf OOCT ^ jt-^O 

^ SOj o_o7*)oct I V., , i fl tiapy 

).___! av—^l I^L-Ao] -J (■ 


,...\ 
at,- 


^„ 


_iiL 
1 


^ > 


^o ^ so- V KiOSO^I ©OCT ^»^>,CT.» 

^*.3jo-Soo ssct ^.e^^Si^ss >0 > 51 * S ,, * A .9 ^ i' 4 ' 

>,i3.\Aa | oct x*.^,! j-«asa,*.s 9 * ^AOOCTf ^0 ^O^SO,*, (OCT ^jCT, 

o»l — ictj | Lrf ^_5o )^oo|Lo 
0, — ».oL| (— *jo~0; 

9 X X 1 *• 
3 P LA, )_iiQ.», J^Oj-\ O 9 9 * 
jO0| y s r * s .. v * 

-"^ \c 5 A * 

1 J) 
— jq.„ 183 .^0 bkJOj^o 1—A\^L \ZJv> V^o 

s 

0O1 Ob. -»o low %£LiJoy X ■» \ S 9 it st >i p ^ 

-So ||JV vOOV 
* , 9 r 
r- » ... y- s , 9 i. * 9 r L *|IH."' " »- 132 

| -<Jl. _Jk 

» » 1 
|L,ajLo fowl | *| (_L)_s, 

— As | Lin, A f> |»oO»> 

» ...» * " r " , .3 L_J<s>.X 
— bCSxo let— * ^3 v^ot^J 141 

I0O 
0)0 L» —* f.. — «u j I, o spy y lost — . — XJS.A_J ^PS-M^J^f . 9 

01L0 . 9 J" • 9 ?- J" j" » iL-^S "VL> p ? i=Lip, o«,=5 ^ 4 p taj| (J j oi*^^, 

,«p». — oo en M>Lho, 

s y s s p 
|U-i, Po ILa___»,___X P 185 y i ,9 

■*r" L|o» | 

9 ' y 9 T • * * 
ISO! ft,_X£UOy J.&5P ^ 

JX. — *._o jl|o ix*.,._._oL|e y. ' y * r 
s j- .. y 
| xsij 

" ■. * s r • y * " 

|, ? L| loo, O jj, L-A—J 
_3v ^ y 9 * 
P ? ■COO} s 1 .9 s 4~ 

|h— M j^*M00 ||0> 05») <9>._Si> 9 * y « r 1^ \iL-L-iL-> 4 
» > * <>« » y * * 

r * y »r 4.* 

•,rt-i&,.,w..'-,_>.,S.ii, ^lol « 09) ^->«>0 

9 » " P r * * 

'___2>A *3IS>K»S 

s a *■ a 2 

Ua_^__4 (L_^_soJU, P 

y y \ ? , » » 

I 0 — o — ^ | V D-l, L a-/ 9 s> OOl v^O _SApL (.3, y 4. 4o j lot- _3 s|S 

» > » * » r 

>K_s© Loo — j, ^.X^ Lo 

~ V r— 0 4° «.i5.iaS »■ y y 9 

0 o» pa. ^WSOl _>£00 [-30 |jS 001 \|o 

I, — \ts. — ^lo L^a—'l, LlLa-X 

4- ? L) Lees JwO^os Loos 
ifc ~TI -So, jjjoP 51 * 9 r y 
O* 3 Oli, 

y y , 5 s y 4- X 9 1 * s * 

^ |i_J p 0 
-«oao a ^ — -io JooLioo IK. * 9 loo,]., 157 y & y s, 

( K X t I • S * " ' 1L -JLiS.. sy 
»* * »..»f 9 

|JX — oi o/ -1/ P/ r y v * r i ■ * * y 
* r y y 4- y y s y y 
* 9 ; ^ ., £<» — ( J. ; — »>)o 
r "? 'til' roq 
9 S f 
— £»!o I — *» I — s 9 y IL 

Irr 9 9 OOOl Of 9 j> 9 r IK- * y * i ?t 

» f KD.^,_^s is-v._J.iC! 9 r 
f -J *>Uj | «- 0/ J /J. °4 159 V\S> *A le»o 5 
* — ^ P> (-—>»-*/ |.jqAo 

L " " -J 3 * * " 
* > 1 5, - f »- S 

— icm ^so £u| ,.m ..w^, r i " " »■ » 
■ M»i lot 

OI 3 ) . i-*/ f.! ? j<5 

a*J\ W fs.li f \.Ll Xaj o/ 5 1*" 

,4... © «J»lo Lc Ljo Po 

o/ a__,o. sL/ 

I0A I to — i — so^i^o loo. o^ 7 o : y si.__Xa (J.__io (ja^> Vo (-1-1- «> 

J. 9 * i " * i ' 

|_JU«ftOO_fc». ) Jj_S» |« 

» s * . '» .« 

j.__*_j»a__*»f |— ijA lot 
l^oi P» tr 5 4 
I — ^-^ — ^ l-.-ajo' ^/ ILa. -S- s S 5» ^ r * 7 (-1-*/ ji * K_Io^ ov_i iuf, Ll/ I"** j J | u I o 10 

K ,. (._ j0 Q.J!.^.5o |l J4J- "J 9 9V h. 4^ 
4 
ss * 
s y 


jJk_4— — «0j 


' y 

^ y # 
l»o>— eo--s |ooi £w| 
y » * y i \0O>. •J-4'^ 

' X » ... * y y . % s It r J » » J3 „JSva 11 160 *M» 

ji; Li, . iJii- ^ 

* s * r , » , > > » 

&_|__u__*_ W : ha.«„aa. 1 * - IlL 
4- r -^0» IO«j-=>J 5! Si f y 
s y * i s 7 ^ 5 
..jj y SOS ew_ ix_s J\_qs ! a 165 * 5 \ 

0 x-^t ♦ » * '„» y ,La.__3| 1 V ' * y ft * ♦—*>!? 

lis. — __ixnj 0 jo ? . 5 4 * r * y I *• (. 3| J (.Ji-ii io 

7°' *»» 

I"' _s| *" _l 
a-is.^ K__:>a._i>r, 
f I— *»o» S 5) 

* 
5 s y 
^- s s y * 9 » r t\„>j xa.i A t\l too II 

(X ,« I ^.a,^.-^ 
51 * si y IljO 
nit \r \» 

* r I'll >" 

lio — xO^Co Jo 
V4i |Lo ao.^, 
>o,| US. fla. — * o»j lu. r 4- y 
-so <».&a^o t l~ 163 Ijoii. a._ io»o 

164 i 

at po,«&a 
y y ^ tek-JU jj ? 

* * s s 
3jl J t-t>W 

at 

— *^ 1 
* 9 * y 51 f ILo- law *~—*>t |Lo— «._SO »9l— Ji 2 y * »- 4- y y S,iu 
" I* i " r 

O.J-— • |.» I— -J, 

|U=-o» 

I qv . 9 & r y ~2-. 
J— lis — .p 9 r 
-J — is O.. 
(• ^^l_iooi ^J. 

I x **).'■ lLo. 
— V* 167 

Ho ,»».*. * , 

^.—^ — See 

a Lia_i>, a l3s i.: 
sw v 0. * » 

SAL*, 

x ^p " > * » 

■>■ 9 -* P 66 p. soii^i,, ^— >>l > t r 7 .awo I La xqq 0O, » 4- 9 SV3 I OCX ( SJ. i,J 

9 * r • 

).__a^c>(^ ).___^_„Xa3 P, 

— ^ p7 * 4- r 9 9 r r r > 
i •» oow, ^_->L r' 1 # ..r r i 9 r 
\ — si. I— »- 9 * v 

s ^ 
foot >sLa_- 51 51 9. ,» S 169 ,, + » r . .' *■ i , *■" K r " 

1 1 a j.. j loft, Soo I Los Lo^sj i\. i--se 

if* * , , * ' r , k * , * \ , * ! r 
J Low- j> soL Lo.j_l£M.» So LaaO^So LejA,i>..iws 

5 4- y y , " " ? J* , * * *> r » 

) I. a. — -a,—^- fc. ( ,^^ L.an.3 og..s_/ 1 iu.\acL&a ^so« 

, .* *».'', » \* » * * * s 4- 

I La m^aaJ^o j SQ-JO^s cni.So — ^o»i ojO oioi _v 

1 1' */ * i s * * ** * r t * 

I L a < ).S ^o.a,^ • J- 3 — -^j ^>o 

. . 4- 'i?' s> * j - * y 4- * 
ILc.Ji.3f — ss Ot ^k, a^S, ^ — » ^s*^] LV^o„ao v ioa * y I i, o — - $o%^> OK Sfi— \ r OIK— A * ufc.A~.Q0O SO I f-Ji — .|jo (. L -*-^j 1.0» (.»»_» 

I I * NS. ^ , f + >• » * * » , r 

— — — S\« ILo^xmo ^i, — — ovsoo^o ovSLa* e 

if* s r * * ■ 4, \\ r 
I Lo»- — is 3/ j. i^AUt, ^.jm-j ^ 3 «Xo 

|Lo«-A._ o ev— loot. ^=>| L^.s&__j 

? * 4. 4. 4. ^ 

(Lot __.o>jo *A3ll yt_fi«_S joo.__aAj» ^00. S S |» 00 |J^4>< I— J-^.— / ^» ^0— »|L ^Q. _» P 

»_»e> j a_Ba.2> an j L.2._i L.— 1.3 I L o-is ^a,.£» $ 
9 y , 9 y 
eo>o 2^-5 0 

7 9 & y 9 y 

3/ (. A j^OO | La | 

. ' « >- * r si ( r .JO l I i " "y . y y i ' i, r y 
s oi £v____.ba,&. L ^~.io o ti-^o { ^ j I o 

+ s * * r » » * r * r 

■J-^Oij (.-—(. S _ Aii,^ mi ___jL| +3 
J=2> I < ._A.a,& o»J_3 j &__3o<| e 168 y 

* «* y 7 ^ow^. I o on ^tyta ■ 1 1) A 

ooL oot |L — — s|o - I,- po ei La- si _v ^ckio )j 

L—al-iot 1 

* 9 * v£ La_^._«.i^s 

'4, 4- S 

|Lojo— — => — * * y * y " t ' s r 55 n 
j._CS._Jl uk— *J po 

| — so P 

s y ^» 
L_^_J5v, fiJa Po 

OiSv_A„X ooi P 
^o , ^ P-^—.^s/ 
0O1 1 

y I^J P ILo. !Lo _^,*.a^*=. ^as,S8a* P-A-^j (-s. — ss.— A » 4- *• . » y r, r *-y **■ 

|Lofic ■/ « •c't? (■ ^- ^a— 

S , r s " " i » I! » j K 

|^ „; s ^i„^^ oife, _sa__^s (.-ooi ^3/ lie r .y r , 4> r _sa_ s>».— • lio. t-' iaso^.csa«s |Lo_ 4. 4> 5 3 O & 0 . — gl fa -■&.S00 k » . i \ ? |La. 4- 4- 
oil 'l-^-i-^j )-*-so-ja «,o<As ei ,010 9 •>* r .1(11. * " r 
>t-SL| | ]h, 100 - 

9 y ■* 3, y 11'' ^ n*i * J- J- . * , .? * *■ J' " ^ » .»' 1 « o_i 
i» 0—1 - * 

^_io.j. vr Otlj^Jfti, 

r' * s 

cat a^,^™ - 1 1 o * — v U r r ^jU^JL ^jj-JS 

sjyJL ;oy ^ . ojj^. <L>y tLiwj sal^ ._^^Jf suXJf 

<6-^' ruuf a _ s^u e> 0 lj j^f ^ IV 
ItL^Ia. |1| » P 0 0t— 
^oTjJs l^ixoko |~s»oj -ovi> Ia^^ c»|_ -3> » 4. _i<5 Oik- bAso 1 1 a— l- » 0 r - He- 
's 8 * 
'^1 1 »«•*. » r . s y * " s 
„X*M> |ow, a^s-A^ x^^is ■■Xi j jo. — ^csn a^too $ / . -r • * " , » r 

^— |:Om2) (.0/ 

^— . j-^^i, ). — .u» Mo J. ..pji * " 1 s ( r 
V - •ot— a lew — -j* ^ — is 

f > r 4- * v * 

* . a f ^ * f , > * 

* " » » + . ^ * » * 175 
^ , , , , 

^Aix^if e>U/*[ ojm^' j f 
k . " * 1 7* , * * * * 

» if » > * r- 

JX_£S,^J36 ^.J.^kSjS j.^i.^ii^pi, ^^sa.^^ NJ .iaX |L|U r Ki. 
r XJf J^i L^Ic ,T,aJf 1 £ j j 4 172 

scU^ e . :c Jv h ^jjUf x^aiL ^U^Jf . ^UJ! 

a^^b <:^^ p i^b O^' 1 J/"J^^f^ 

^ ^u-Jb W^'j ^^j J b 

. ii^j .oVij «J.£ j jj^b o'^j --^ ^ 

y^^Yf ob^Jf J ' ^ f "'^^ ^ 

Ojj—^ £a5"U O ^o, 0 ^Jf ^Uf ci-»ri ^- Jt "Li*— .i.5o I i 
^XJf Ljji-f LaA* J f IVO 175 + * r f-— *. --"X ^— A£_A_«aey 

s >">- »■ r s s * 

— tssL >_» _a_&.Ve I—a. « V |&-o_«_0, ^oo^ ^^a,X caoJJ- 

? * 1 "l 5 x * y 
I" 1 ", pea,*, ia_xioeo cr*^ ^ l ^~y J 4, ,/ *. y * ' .» ,f * » » j x- x ». « . •■» a _--___„ _ 0 J. J _SjeJS g X ,> y ' 
hi-* IU 
♦ - ■» *• . s * » » » 9 s x x .14 

*. * > . + * > , |l.CL_xsa.oio IU; — u 174 •] » 9 > > , y » , 9 

3" 5 S OS) ^oo ss 4, k » , r y r r ' 'iv -yy . f 

/ s , » > 7 r "r » 

^__^.a/o » till/ ^*.^« 

^i* Aj_oo.ASLti.io -u_X o7 

y * y ' r . ». <• 

L_.L-.~J0 ^Jf -uJf r u^ j 4, 
|K___5-|j *V3d 
^.j Oil a/ L_-»-»J <!W(OPO 4- » |U P at y * * j * » n 

^ ~6S 3/ wi-i^ JJ» 

,k ^ iky <mJLj1 lIwJ 

i 0 \„j u'o ^ ^ - N if y r r > y * -y . » 
m»-_Jj w>_a_at l<---^> '^oot 

^sJl wl LLy J -Jj 
^ UA^-S 6.AJI0 Sl — ^-o 1VV 

9 ) J~o S o..oa (. 5 * # >*©>oiS,_../ . t r * . > * 4- s 4- >- Its — j.„ e ^X * y IU 177 

31- 4-5 y 
- 1 .» °» -» - > r % " y " s 

. 4 a 9 s y I S'<^*< T—ioO |oi!^> ^C, 1,1 , " » » ») J. J\_o f,_^a»,^3 . J—J.., jo&_.o ^—jtj/ |j,aSo . 5 ^ s 9 y y * * 9 4. *•< r s . , * *> S 4- IL 4.*: 

/" * » » * • ? y 
^o^Oj ^o.ia3 OkjO^.« 

* */ »- * r 
176 J; 0/ 

|LS__ Jlo i3( l^—^j^f 

» 4. sy 5 s * 
I to. i-IAu I S\_«.i,_J>.^.&- y * 4- y s 1 s.. 4. >- *9» r ^1 , y *y »..* .. ^ 

^fiw i.& MS [auu/ 
|__*«0 |tw_A50. Pj 

LIM j 4 

4. * ' y »y 

SO.— J/ >'L I Ol £-o» -Jl 

ILoL^. i^>-^*> 

tj s y y 

yo>i I- — o""?-^ # .9 s r I L a. ^0 Xfi 0 I »o* ao,-30 00 1. It — as 4- 4. iv4 " ^ * ■* y 9 9 y »» s 9 % » r * # 1 l ' 7- S v«- \. zfj |^oU p 0 

^ tajjo.ii, ^lin |.r>a*»s o«J( 
^ — \>-J 1) f._jcw>,.aa_tik 

* ? . " * y 
^ — -W IfK ^ 
y * s ' \ >■ * * 


> -yy. y 
.Oo |-0» ^ 9 * (.—op o* a 9 » S y r s 9 -"9 y 

^ *i,_4oK— *So (-Bib® 

" ^ " y 1 "if"^ _„_i «___D j M ^ r ❖ 9 4- y X"" ™3 S LL Olio r 7- 181 

I ,£_5 ^0_— \3 ^3 I JX-W^-S 

y -T ■ P A r A y 
I jJX _/ « iLa.__.iS vL<-» opt 

y % > r 4- * * 

«__ ij ^t, ___k_L___e 

y ^0 _____ y* s s, -^y 

■a ^ i " \ 9 ^ 9 

i_.o L__J^ ^co-i-a yo^a 

if * * ' s *v h" T 

(Lc _—___> eC_._,.-> 

„ S » „ 9 . , 

P oijX _> ? o/ -*>o 

I fv_« ■ ^Ot.)—..-.-*, _ oi o J\.» / 

* A9 y y 
eiL_____i »-___• y r , . y * i 

^ 4_~L__ 0%, -5 *A *1>»___3 

y 

93 f., _s§ I — .J_0 ©Oj-, ,_>/ 

^ * , *7 
|U ___£. =>0 -SOL | _»/ ^!______ U j y y » * . s 

9 s sk 9 y y 
L___j|© f., „»,»,© _l. a 't— sL| o yUC-. 1 1 1 1 

9 f » «• » *x * I * 

-Of -V>»-< NJ,_._> jo.*. ^> 3$ j 4Qf _S© L__._._j / !- - 

A 

,L/ — __ ____©*-__3 

r 

f»^.J_£) •*._,saj __o._._xj ^___-__» S-vto 9 ( S ^ Laa=_«_^.s v_a.___.j__5 [.^aAjA § ^00 I a ,_ Of-, — _a-£-» L f-~™o/ ■>> y If 0 * r *>• »■» y 

J._i».»(._5 _>oL (._>*__.___« s r , 9 9** . 

L — __>|j |__^_.__ o_i|; 
^S.„ O>,i_50 ),.__<__. 

*A p ^ y r 5t 

Q^Lof«_wL^^9 _X___e _{u- «•«__>] _^_^»» 180 . Jt-t_3l ^«^_^_l_-__-i--»« ^OS"!---)? 

la-__s ( 0 «i«a____ K So«JS |.___~feisf y ^ 7" >" m X ^___.-W~s J cn-S^ ov_-S? S 9 , 9^ y * y 9 > 
-_.3__-._L X >LC-.50 P9 

9 s y * . $ y * 

(._»W__^ ^ S^B-J j ^00 __-_) «W _S ^ Lk_____.5~ yOOV-— -J |->J* 

__.Jj (.___= <-0_i» 

r y S 0 » * f ._ i^-fi—o o^_2 La_( 4-9 la— —SO vAo- — At ._*,a&/ 

*9 S » ^ 

^ t -v-. ___SSjaS ix — _-of 

9 y S * , 5 v * 

L_^<5 (.---_- 

1. . ^__3._— J-__ y*^— _*»— 

i' yy » , »/ 5 x " 

y * . >. » \V 

^ ij>,_,„w_3L >t_o -_ f xJi j_^f r ^^t ^ e > ci 4j 
; * ov _v Lsp—o ^o.— — - 

_>U |— •__•> !» Lo_>o iS ->On>- — _m^_3| " y t : \* ^ — -3 ^ ^ ^«™mJt»— 1«* f jJX__tol— * 

9 * y y # r S 

\ts _voi_> ^Ui^o -® 1 sJ;«-» 

»- ❖ 9 S * 'f » x 

i__>i»B __.__>_.___> eii.___ 

\ 

y » • 9 9 9 !>- >- 

^_-L_u ®>-X s« > ». ~» J0 

» > >■ * ») .» 

* y «-» 9 >i S 

5 Ay y 51 ^ * 
| i._ _v*.^C3 M>.__la.L ^.M-i-tv 

y 9 
y " • > l S \ V 

Is, _^._> o».-_ y><-z> |01_»-» 

^ * * y 

L, Lo._>oC-_> ss,a_%, p_Sj_ovh» y ■ » » i.'i* 

„J§ Ot._"^=_3 j— ,aa_^_ > Iff"— 5 •9 y * y . » 

0>._»* weOtO jCaaJ ffr-_> 
_ O 0 t~J\_w Ch^O »_\o — — / » * » j \\ y 

-»— — ^ ISO 181 
9r * 4- " , . * 

r /" • 9 4- J & r 

I its. 2»/ « )Lo vLa* Of; 

9 y , 

ft. . I, ^ o_L*,i*aSo 

i y -9 9 < * 5 \\ s r 
C5^._£tJ c».X (sen wA. 

y y # r 4- # r y y ^ y * i ^. =5 j — «^>/ ©i — 

5. y " . 9 4-4- 9 

cm, i^.o )-So,J^ ^OjJS 

.? 4- ■* ■ s * r f 

^ a£^£SO P c*JX as ^oo 

, 9 9 * * 4- ^ 

^ * ( S ^ i-s y r - — sL|o vLo-X | M? 

9 |^ * 4- 9 «X * ( * 

f._— Of. N^AiS )o.«W- 

^ * 94-4. y 4-s 

^ 3f I »0< — — 20 ^~ *0f~£2 

e * v s 9 r l S 

); .w )._«, — >; — ^ a/ 9 9 9 j 9 r ■ if 

*y y .* r (f ^\ 

^™™,£>|© os**™* jLaia^, ? t* " ". I 7 

^© j |0Ci§ ^ 3jt,/ ^ 

■>, & 9ft ^ 4> ^ f * y ■ 7 *,9 y 
_xjtj,sa..s». *X — .| jt~»io 

s y 99 J . r j * 9 r 9» 4. » 

s * * . * t i * 1 

\ L a__« oj... ~i.,~> ^so I (-—£>/ 1^ y y y 9\ 9 y 

^^^^ I *^ [. | r"^ \ 

^ * y * 9 <r y > y 9 9** I ,500 »»oioiX. / IT 180 r ^ »r . 9^- » 

f » 9 9 9* " 

r * y 9 " 9 9 y 1 , 9_ r v y y* 9 " * y f . 9 "V 9 >- 
|Lov- *0 » y« SO - y * I A. ^, ^ 9 y &9 La_~^o o Joj** 9 4- . 
^ 0)0.3 Ww_*3S( 
«c»o._-**S ^ — ioo ^xg.i» ^» 
y 

)lLZ*2> ^oo ^sltvJ -OlO.^, f xJ[ j^i t^u r t,aJt c > j 4s y s y y y »» j L a K ™«3.-rui.3 o.a*.-5n L 9 

y * y • • > . ' ? r 

___i*a»-fi^9 ok— -X pa.-*-* o 

X y * ' s , s u ! " v s 

? 4. » 

^oia^^^t. P=^=aa5o ,^»5oaB ^oo 

' 4. T y y.^ ' 
|| - ^ • K_*_^5oL| J «o» 

r 5^ <• r . 9 4- 

r >. r ■■ y , ».* 

50j O"«-30J>- ^50 ^ .„.jb..9^^, y~ K y r 9 9 4- r r ^ 9 

| A, i.oi\o )a~*x> <•«» vj;* 50 

y * 9 9 * -f s 9 y y y ' 9 9 9 y ' " 17" #99 9 

« »• a 9 9 j 9 9 5 & y y * s 

y » -9 f , » \ »" 

t, 4- 4- 4.1 9 » * , ^ , .», * 

^j,5o 5a**-xs | j- 9 y -9 »- *. ^ 185 -xp u 4, * r * * y * y- yoii 1. — 1 1— is j i—^jl* |Lo ^ o_s,iL|, * I'Sjj yA£. SL-yOLo Uuf . 'L,l*J[j ^sil iLi>U ^U.j O^J 

^ — jot 0 U=j . iUi^iiJf pLJ' ij,Lif iij jj^jjaxJ 

L — ^jLjav f^cLi qL^=>j . jj~iJxX} (Jj-Jjui JwOjao. yfjiiif 

(_jLx/^LgA^o C->Lu^2-e &Jj . &jL«) -»jjJli. jjLw LoiAjL* LejU 
^ V IwL oilo. _i » P (ft IB ■ V 1" " 
r r " 1. "** y r 5 ^/ ^\ i \ 0.0 ^Sjo 

11 * * 1 » * v 

J.2icl3 p.__4o iil.ja«w IA{J 9 * 4.9 y f 
Pea S Lc_j^o,A» c»>._^, 

*• " * sf * 

|L(. J m~»3U3 ^» 

01; .j;^/ (.ij/ ^is-ii, ^»-©< 

* » ^ „ * ,. s 

k-=°4j l-^fe-^ 

y # y • * p * * 5 I ,oi.OO «OI " 5 
.SL.) s 1 

~tUJ> 
_l. ? o saiv, »i .4o | I\a,», |£i.5a*a I AO 

SO) — ici* I) Oil. ; 

r r 

y 9 1 » 

y ( * s * 
y y 
Of ,kjO„So 
r y » * 4s * — ./ II, uL; 

I la. — it *, ft ■/ r y 9 y 

f is (.SO ). 1..^ ; •-II " 

* 1 1 "1 * ^ y 

00 i. I 1). — jO*, 

1 s ■ 1 y * ' 

}■ & J (.„__» ^Ot3%_J 

» 9 ,f y -3! V ~* * y s 1 y 3|, * •< s y ; — o.3l *a (.503 : ^_j£u^ 3 / (., y y , ^ 

>W,__»fil,*.l, (.50.3 . 

, * S « y 

•^ll*"!. * V 

»»M « 1 1 -y > ; 

y y s * 
g«pt « 0 

y 

•K " I s * • y 9 y, 

. 9 y s * 

s ? y x 9 y 4- ^ j- . 7 if f. ^ 1 — :/ 185 , s y y y 

f-i.i-ni iV I ,< t- — 'V $ 

A .|Jo ^ ^-A 

* y 1 

I s - f s 1 ' 
low ^f-__!io 

9 y 51 s 
J. — / La — 1 s 

— -^.b A-!^WA/ 3|o 

" if 010/ 5 s * „ I* -J.5S T 

^ # r si 

)■ 4-3 

IX ^L 0 ^ ^^Uk^ 

X * y *l J' I 9 -f y 9 

i "t. t ' I " 184 y y y 
r r y 9 
9 y I * r 

I ;'-„— »e» I — Mfidt 

0 iV. — 9 4- * s -3- — aa^T 1 ' 9 ^1 9 \ S v J 

— «J30 ^ ^._^s< f & y 9 4- 

9 ..9 " " v ■ y ^ 9y» IA)£ 

il * r " 

., » » 

f *. ,» I 

ool. (.saa 0/ 4- 5, * 1 " r 

eO 01L0 _S } s 

" r 9y 

? ^ s y >«j s |.is oi-ix x\3-J 
y f s y 

y 9 y 
— ,«Uoj ( — *s j t 

IS"* » 
i K 9 * * 

r 9 5 r 1 IS a/ f 01- -S (J .J..OS A. — 1,0 f »s 9 
-0,0 ^ U/ J|, r 3 S" r 

,,___*> \h — 

. * * 9 , * 

a___ — |L/ 3.^ — i OJJo jecuXiso Iocs 187 
oil Us OCT ^/ 
186 
x r j» »- >t«_Jo7 -7 4. r ,1/ 91 -«x 55 sen ©fcA 3/ ^ 9 V 

2t.il r * 9 * 

«ioiok.— *7 |.i«ja^ 

9 9 S- 

7 j | a — *S i..T>.>v L»o>u 7 » r .,31 J, * 9 y r 

A*. 51 9,9 9 , J" , 9 » v f 9- . 9 1 o/ * 9 9 / 

o©> |.Aa3« 
»j3 o».\ 9 5t ?i r 9 r ^1/ Li io<,i; i — ?' 

(J 51 r 189 « AJajiilJi pisJf J LUf qKj . U.A5 ^SSJj K^Cy^uJf jLcUJl -? Do ILo 

>■ r » » * * * 

-six a.$o ^ius |t.io).So a^ooif vr- y y 
a s s r 


<$-y y lid 4. 

o 
sUj ^.j . i^jaL Laa^ ^iu U j*=»i <jf iL, jL 
its. _&soo 9 * x0«.\3 9 

IU " s 1 r 1 " " 9 *• s r 
4- . ^ " 9 y 1 s * sjL/ (.A_oi 1^ -^_i__Xo MS, -^>o > 5 uJjj ^UJf ^Uf ^\ ^iif ^ cr^^ 

^XJf jj> XiU 0 U=y . L^j ^ tuj^ *• " * ^. * ,"*"'»■ * f r r 

* * ^. * >» j J y * * y 

^.^30.*. ^_3) J.J.XO/ Q0O1 ^JU-jUs,.^ » 5 ^-y 

»! * ,9 y y y 191. 
...If-SiX W »iOO.A3 00OI ^ i- ■»■{$•■' 

9y * 5 * y y ' r S 

9 X r« " * r • »9 « » * 

•s* s f t 5 * ' 4- y y * s y ,y 

eni^o-fc, I ooi v^X'/ (..asa*, -j-.|o ; oiL fi a^xso h^i.. \ iak-co ^ I t 

»\ * y 9 ■> • 9 yr y y \\ y 5 * *y y " "' y ■ lit" * 5 _&,s£v»,/ (,__jLSe^*» [_aui |Ksha> 

s oowX£s_Do.i>.© : )_ — fc^Aixo )._»,*,^ losn | / 

* y J * >" 4 * r ' 

yotn j a,__ix.go pe \0on. • ,13a-jl.i>, |Jo 

* s„ * >»••* r 9 

aCw&*Jls\3 f.«SOj oooi ci\£ia M-X^ 

» . ' * , 9 ' 9 i' * J" r is- y\ y 3 r *. * » r * y ry i. * ^ , » . f „» , » y . »••'' 

s r , 9 r » 9 9,. > 9 

I a;«J^oo | — <Xu£i**o I JS. 190 M' 

wf . l^jLyJl Z*SL iSj^l'j UJuJ] ^ J «3j 

;cULif Jf .xT 0 ^ . iUU j^Jl ^iiJf ^ «ix. vs-U 
. J*%f oj.^=j. ^ *~^5 j 4s • ^- >LXi ' ci-* 

* y .9 » y 
|U-«.a.AX looi ^SaJ ^A.iSD > 0.3 ^JOs 

. * i. 9 * "9 » « * y \ '! i ! y " 

} 5SL &„, |. ioo^> ««.^. f ^JS : | v — "»vj ? |__So/ |._«*jpo -«»> 

s 4-s '» * ,9 * y ^ y y » 

; f f y , ' * y *y 9 y 

yo,l jooi o^-Ojj v.^*. 

. 9 r r , ' y.y * <* . > >- fs y y 3 Y i • s r , . * y .9 • 9 y 

I ^jjo IKio ov^. oi^Aios ; |L,,oi io I lo« oij^.0 4- y y • 9 * * .»*,. .> * ^4. 

abates ot_s y-MuO* H*>o» I '(30^ N&s 8 MP ov-^VoIa I Oct ^|o" ^4 
♦ . + *■ r .> +.r , , , * , —.op oe©> of ej;> »..Q5 § 193 >« y i, *k V r » r * » ».. y 
.Sains -..So I jaOSv < )cto 1 r = • X . \ 

I * " - , « -f . J> y *s + s 

H* 1 ^ lo« ^. — ijo J. — so — oiRs>»ol <t--___>0, 

1. . * » . ' * > »S- *■ 9 

s ft.A.s» ^so yoi, eo P fc oe» yap u<-Ji t£--*J_-Xl' ^..^.XSa |0CT CTf-gjO : |<»._^J OlK*S,X ( OCT ^_i.^»< 9 9 * »r y « y t »yf fca CT 0 f 9 y ,*9" * ' j- C ?• \»- r s * y »o»_jJioj l^**<o : |.__j^»o*_> | ;.a_v oju loss 

? * , f r ,r , o » ^ * » 

41.0--— fjo^i* «(. «jo |..*.sa.», ow*jj .7 

I-^Oa/V*.-^ ioCT j.,Lj^ 4oL 

■ » *y » >r J> » » y 

SR.**,^,..^ ^O^JS | OCT 0S.X..Q9 » fL U «.«|o J-Oj 1*1- = 13 192 HP Loct JSai 
9 y 

e Ol (,a.XAi0 ^tOCT-A .sa_5k> IU-jo IU — -&.o : — ■»- 

9*^.9 » . » * * > » * 

I OCT j,_^j^V,^3.i0 OCt.jO.S« ^ 

1,1, ^..s (L_*.aa^, ot^ £vaa,j» P ,0- S 9 / 

4- ..y ( ^j|.Sa iX^_so ^ej^fjn^ yajka/ ctjJxso ■s* y y l» y y y y _au$o_ T 1 ^ ? if*- ?■ y 
_ix3.Jo a. so. OCTO 

*y 4. <L* «.Ss -j>-Vct (.^2VJ 
5 " x * * r . r 1 7 it' U JJ»? : oij-=Llo yo «.-'«)« OUXfc -^0» V.CTJ 
«CT L » I 3 a I ,o J V I >o. — A. * y 
-00 s y ~? 

ia |.»a (La.jv o|j 
f' yyys sj' s .9 y y 9 v 

^ -V J\A— *, -3CT» 1^1^ unA : |i_(-a3o 

^ v s y \ s * ° * * y * r y vr M° 198 

* * r ** r r y* 

* f i * -fry* ^fc* 

( s> y k x ^ s * ^ J" * 'i', s i * P " y ^ y ^ y ~ 

s ora!.a__a/ j. 1 3 X.SQ ; ^ ik. o 001 ft *.i>*5 ^03/ 

ff — CS «L_ij J. CK jo ILaJf (L *mi CXA g-s 

/ / /■ / 

/ I / / / 

' f / \ / / 

(jfiA — 5ji.Jf jijujf jjj Lo — »il cjl—AJsLiv^ f (3~tjj 194 ^d^. <J$Jl\ JUb ^UJt <iM* cs-^ ^J aJ! I \ ((.Mo «-i^> 

v A. y *• r 

^ teoio. g — -so ^ — sa>» 

I ^ K.»t- » ft » s s ! r II s 
j ' l ? II— ^ ^ I. 4 1 4> 9 8.X OSI ^ " » 111 s '' 

iV—ii.saAo ft • M \~ «i K A«3 (JO c< \^ ^s, [, ,.>| L « *5 , *S I ft,_a j I ft.— i — • ^_io^> (Oil ft- ps 0_ * r II ^oft.«*j f aSO^kL sou— SQ-§-^> 

«y M v 197 

^ / / * / / / 

iCwjjUf Jv.*lj' ^jlxJSf c^.U^Jf ^w^Lwcf 'iyoA JUj 

! jLxXllf [Jut* iij)JL<i CJ *Ji,sJf ioej^J iCUjjlit tf * * J- - f 
|. —up ^oy^o 

. * * 4, s * r » 
oioja-™-*.? -*™^\ L». — 3 — «/0 r y * f y y 

* ^ s p y * y 

I f*_*Q)L |i^09 • ' 3 r 9 j f r 
soy s *y . ■• 

» ' ^ * » 

[I" * ^3 tA-^>|-*' V<* 

»» P" ? 

) ^« « Pi *1 >YI > 

t s y t *i * t. L 

„., r «r t s r » 

2 9 i * s r y 

[.^.^.i ,A.,isa»! ^ — 

» i " «*r -r 9 2 2 9 4- * , - s ' r 196 I4tf 
?//'''' 

/ / ' y 
19E I^A. J. — i — =s| |L_ia,_,3 

5 9 * ^ 
o P P * ^ St y )■ — J«.sa..«.io JXj^o 
> 9 * p (. >, 

I V - * " 
f. 1 i\ C. ^. J20 P P J*- * 4- r 4. | 1.3 <*h.2*\. a, 

p* » S" 

I i A X_ -J Uf 7 L. y y vQ J__SOi. |ojlo 

vO- — 3 1 1 f ^^a.^ 

IK S » " * If" a_.3 /■ p r 1 N-.»-A (~ ■? i s *. i s 

SOi\ - < «» 

J._ f. =,£o <t-&. — ooi} a—A) 

f r t. r <* 
\ — £w_io}^ 

* »P P 

•X >JS»I { SCO r y y * f 1 ^ yy * . y 3 |o yiX^j yoovujaoo S| \3' »Lf> J HA 

I »■■» y y y 

f~ ™*l p ft. A™-*0©!0 

i * »9 * . •» *9 

J- — », — iooft. — is I- jiuA |o_^ s 199 

si's ii y 9 y , * 6 ^ y * y r 

1 —-^J * |Lojtt A.SS..S 

9 fa y 5 » , y 

ya-^oa.^.Cs \. — ^.N,, | 0 ; s , 

9 r y *.,fa i j y « y y * $ ' " ft. '/ V^_*J.Aft j ."i^ 

» — '/ ila. — J. — s^-^a^a 

* s ii * f L °~ 'i-M ^ \- — — * t .J ■ A OoL | j._3 9 

* ' 9 II "i © ? I / <i V ? u / / / ' -I ' ' ' " f- ■ \ * 
J—f^° wj^j ist~*~ r ' !y 1 198 x j> i ^ 
9 9 4- y . 9 9 y i . v ^ 

.55 ft 9 

I— — a/ ^ — io 9 9 y fi i y -i — * (J, 
O-C .S2-^C_0 ^3 N ^ *X I * " o; — so i j. — vuOv |.__£._|o.__9 o7 I ^ A f.SO.3 •» ^So tA>^«A^a^ 

\ z>\ — ^ ft. — 

\ 9 ^ y y * y i ^ y 

^O wk.^>O0 >" ^ . 1 nit ^ 

»._£i.«*io )■— ii^j I* ^aA 

r*s 4- s 9 4> y 

^_J>.£B ^ooOi, ^a,a,s 

r >• »»■» », 
>« v — i S|o >J\xi yoovjJiao 

, ? ' r * ■(■ y y 

plOnn.Meai O>0k j ^ ^A^Q 

«J* fB.™^ m, h= ^ f mj( Lo-b™,^,© 

* 51 ^ * " 

* S 4» fa 4- 9 9 >r..y . 9 9 fa * ftp 4* ^ j) s y . ft ft' ft y 

UtuBH^ I ii ¥»^G»^^j 

^ »,* r *, r * f 

yO^-S/ 0»lft.j/ 9 >' 4* » 9 ^ft pet' 


Jus yjf 
1 ff I * , 
i ip 


n 1 t f 
^AJjaa.uJI *.aa*«! 
I I A 


1 |)|. 
I p • 


tpr 


J HF 


"Si 


^jt_VA-*J[ ^-dv[ 


rpo 


•• H ( 
tpA 


ip» 


• •• h 
ipi) 


««« 


IpA 

200 


p © ® 
^jLj^,auJ f ^amU ! . ^.^AAa, 


V 


'1 \} • \) i \ •• 


01 
« 
op 
p 
ov 


^/^Arl 1 L A/, A««*£> 


« 
04 
« 
qp 


1 , (l 1 u 


H° 
« 


1 •* ff 1 H 


tjA 
« 


}» ti n 
J2.a^v-aJ { ^Jl 


vr 
« 


i u H 


vp 
0 


1 t 1 H tf 


vtj 
« 
VA 


•I tf --t( 


A • 
A 


■ \\ M ft 


Ap 
AO 


*i it} 
•1 H f •( 


Al| 
ip 
AV 
IV 


1 


A<j 


i *• H 1 


pi 


[ 

J./.AXJI jj^Svwl 


po 


• 1 t> Ml 
* " ff f ) 


p V 
1 @ ® 


H f \ 


1 »p 
po 
I e(C 
pV ^O.JjM.M LAA«Jo' jj»,Aa.JJ.Aa 1 


I«0 

1 'iSii 

<: 
< ^ 

!<' • s r 
poo) • ' VL LL • olL Its o/ • A 

•t* 
•4 

• A 

» 

*F 
HP 

» 

• y 
i • 

1 1 

M 

lf£ 

po 

• V 

H» 

•F 

10 

ip T po 
pv 

pip 

» 

» 

01 

ov 

OA 
> 

» 

AV 

IP 

4A l_Li. jk. 

F 


¥' 


» 


r • 
ili; 


ill', 


• V 


s r 


•M 
V 9 
• V 


» 


XI 


» 


■fir 
IO 


10 


$ 

| p» COS 


s s 


IfC 
HP 


» 


ip 


pi 


F 1 


pp 


* r ■* 


H» 


» 
» 


FH 
IA 


F4 


OjJX-SLl f 
I • 


pv 
IWo 


* H 


p A 


ro 


pj« 


F» 


» 


* "k " 
, r r 


s >■ 


•4 

» * .4, 
IV 


»» 
51 
r«pj 


IA 


"1 


F e 


lie 


M*&.A..2Uj 
•F 


III 


«V 


lip 


M 

1 

* s 

■*/ 


f»Jf 


IV 


I ip 

I[JO 


7 


j 


FH 


t V J ¥ 
f 


M 


ipp 


itj 


I F J H 


' IV 


ipv 


I A 
" ^ I, 


9 * 

(->»»• 


•1 


1:04 


s * * y 
F» 


I Vt| 


' s 


Si 
I V A 


1 1 


I AfC 
* * > 


xpi 


MP <SjUJJ LouJ U%j SJdls JJb Nihil obslat 

Josephus Guriel Persa-Chaldaeus Linguae Syro-Ghaldaicae 
in Propaganda Fide Professor. 
IMPRIMATUR 
P. Fr. Raph. Arch. Salini 0. P. S. P. A. M. Socius.